دانشجوی امروز

دانشجوی امروز

  • موضوع : صنفی
  • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
  • مدیر مسئول :سید ابوالفضل میرمعصومی
  • سردبیر : نرگس زرفشانی
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۳, ۱ مرداد ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۷۷

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟