دیده نو

دیده نو

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : دانیال نژادمعصوم
  • مدیر مسئول :دانیال نژادمعصوم
  • سردبیر : مژگان رحیمی
  • استان : مازندران
  • شهر : چالوس
  • آخرین شماره : ۳, ۱۴ دی ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۸۰۳
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان مازندران

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟