تمدید جشنواره 99
پرتو روانشناسی

پرتو روانشناسی

  • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : روان شناسی
  • مدیر مسئول :شهلا امین پور
  • سردبیر : محمد ابراهیم پور بروجنی
  • استان : قم
  • شهر : قم
  • تعداد بازدید : ۱۷

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟