کلک

کلک

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : الیاس آفرین
  • مدیر مسئول :الیاس آفرین
  • سردبیر : علیرضا رستم زاده رنانی
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • تعداد بازدید : ۳۹۱

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟