تمدن نوین

تمدن نوین

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان
  • مدیر مسئول :علی صادقی
  • سردبیر : محمدحسن مهدیان
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۲, ۱۴ دی ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۲۳۹
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟