ره آورد

ره آورد

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
  • مدیر مسئول :امیرمحمد مغانی
  • سردبیر : امیرحسین منجمی لنگرودی
  • استان : البرز
  • شهر : كرج
  • آخرین شماره : ۴, ۱۹ آذر ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۹۸۸

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟