فلق رسانه

فلق رسانه

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : علیرضا مشیدی
  • مدیر مسئول :علی رضا مشیدی
  • سردبیر : محمدحسین مهرپور
  • استان : مرکزی
  • شهر : اراک
  • آخرین شماره : ۲, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۲۱۶۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟