تمدید جشنواره 99
بربال فرشتگان

بربال فرشتگان

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : محمد علی خانی
  • مدیر مسئول :مصطفی اردستانی رستم آباد
  • سردبیر : مصطفی اردستانی
  • استان : تهران
  • شهر : ورامين
  • آخرین شماره : ۱۴, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۱۷۷۵

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟