تایید صلاحیت انتخابات
مِرداس

مِرداس

  • موضوع : سیاسی، اجتماعی
  • صاحب امتیاز : سید سعید نوابی
  • مدیر مسئول :سید سعید نوابی
  • سردبیر : سمانه سادات نوابی
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۴, ۱ مرداد ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۳۸۳۷

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟