تایید صلاحیت انتخابات
دانشجوی امروز

دانشجوی امروز

  • موضوع : صنفی
  • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی نشریات
  • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
  • سردبیر : نسیم حاجیان
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۴۹۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟