تمدید جشنواره 99
استیناف

استیناف

  • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
  • مدیر مسئول :مریم کروندی
  • سردبیر : مرتضی حبیب پور
  • استان : چهارمحال و بختیاری
  • شهر : شهركرد
  • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۷۲۰

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان چهارمحال و بختیاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟