استانها

حقوق و عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سحر یوسفی
 • مدیر مسئول :سحر یوسفی
 • سردبیر : شیما سرمدی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۵۵
مشاهده جزئیات

جرعه

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون هنری ادبی جرعه
 • مدیر مسئول :سید مهران شریفی
 • سردبیر : نادر عنقایی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بناب
 • آخرین شماره : ۲, ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

گوهر عفاف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون امر به معروف و نهی از منکر
 • مدیر مسئول :حسین بابایی
 • سردبیر : طاهره حمدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بناب
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
 • تعداد بازدید : ۲۸۵
مشاهده جزئیات

کاوش

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : جرعه نور
 • مدیر مسئول :فرزاد نقی زاده
 • سردبیر : فرزاد نقی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : آیت الله آملی
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ آبان ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۵
مشاهده جزئیات

تسلا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : مریم رفیع زاده
 • مدیر مسئول :اشکان ابوالحسنی
 • سردبیر : مریم رفیع زاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۷, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۱
مشاهده جزئیات

گلبرگ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون گلبرگ
 • مدیر مسئول :مهرانه بیات
 • سردبیر : فاطمه کامکار انور
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۰
مشاهده جزئیات

فصلنامه بربال فرشتگان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد علی خانی
 • مدیر مسئول :مصطفی اردستانی رستم آباد
 • سردبیر : مصطفی اردستانی
 • استان : تهران
 • شهر : ورامين
 • آخرین شماره : ۱۳, ۱۲ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۸۲
مشاهده جزئیات

قلمرو دیگر

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا رشیدی
 • مدیر مسئول :مهسا رشیدی
 • سردبیر : فاطمه کاظمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۷
مشاهده جزئیات

پیک مشاور

 • موضوع : اجتماعی
 • صاحب امتیاز : محمدجواد عامری
 • مدیر مسئول :محمدجواد عامری
 • سردبیر : نیما دهقانی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۳, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟