استانها

رهپویان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی کامپیوتر
 • مدیر مسئول :امیر صمدی
 • سردبیر : سید امیرحسین سید افسری
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

باب عشق

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سینا خداپرست
 • مدیر مسئول :سینا خداپرست
 • سردبیر : میلاد بهلولی
 • استان : اردبیل
 • شهر : مشکين شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۲
مشاهده جزئیات

وصال مرتضی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :مصطفی کاشی
 • سردبیر : حسین قدیری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۲۶
مشاهده جزئیات

موج مثبت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مکی
 • مدیر مسئول :زهرا خجوی
 • سردبیر : مصطفی فنائی
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۴, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۶۵۲
مشاهده جزئیات

راه سلامت

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاداسلامی واحدخوی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد درستی
 • سردبیر : فاطمه قهرمانی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۳۶۸۲
مشاهده جزئیات

نبض پرستاری

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : گروه پرستاری
 • مدیر مسئول :صمد سلطانی
 • سردبیر : فاطمه درستی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۰۱۳
مشاهده جزئیات

صراط

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد همدان
 • مدیر مسئول :جواد عباسی
 • سردبیر : محمدجواد شیرازی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲۰, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۰۰
مشاهده جزئیات

فطرس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مائده فتحی
 • مدیر مسئول :علی رضا مشیدی
 • سردبیر : مائده فتحی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۵ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۵۶
مشاهده جزئیات

موفقیت

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی روانشناسی
 • مدیر مسئول :محمد بهزادی
 • سردبیر : محمد فردوس برین
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۶۳
مشاهده جزئیات

کاف

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سینا امیری
 • مدیر مسئول :سینا امیری
 • سردبیر : مینا حقیقت فرد
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۰۷۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟