استانها

آوای معرفت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : پوران یوسفی پور کرمانی
 • مدیر مسئول :کریم رشیدی گمین
 • سردبیر : کریم رشیدی گمین
 • استان : کرمان
 • شهر : انار
 • تعداد بازدید : ۱
مشاهده جزئیات

جرعه های نور

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون جرعه های نور
 • مدیر مسئول :علی انصاری
 • سردبیر : علی انصاری
 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • تعداد بازدید : ۱
مشاهده جزئیات

علم نوین

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : هیوا گشتی
 • مدیر مسئول :هیوا گشتی
 • سردبیر : پیمان نادری فر
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

بهارستان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : سپهر صبوری فرد
 • مدیر مسئول :سپهر صبوری
 • سردبیر : سید امیر پاشا حاجی میرزا طیب
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۵, ۱ مرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۹۲
مشاهده جزئیات

شمس

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : ابوالفضل زبردست
 • مدیر مسئول :روژین خرم دل
 • سردبیر : ابوالفضل زبردست
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱۸۸۸۲, ۱۸ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۹
مشاهده جزئیات

آقای وکیل

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمد مهدی لطیفی سید آبادی
 • مدیر مسئول :محمد مهدی سید آبادی
 • سردبیر : امیر حسین غلامی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۲, ۱ مرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۸۷
مشاهده جزئیات

سهش

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی میان رشته ای سهش
 • مدیر مسئول :رکسانا محبی
 • سردبیر : سعیدیزدان خواه
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۵۶۱۸۵۲۶۲, ۲۶ آذر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

سهش

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی میان رشته ای سهش
 • مدیر مسئول :عباس حمزوی
 • سردبیر : سعیدیزدان خواه
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۷۶
مشاهده جزئیات

هلال آزاد

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : فائزه هاشمی نژاد
 • مدیر مسئول :فائزه هاشمی نژاد
 • سردبیر : علی سروری
 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپايگان
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه زهرا بابازاده
 • مدیر مسئول :فاطمه زهرا بابازاده
 • سردبیر : حسین داداش نژاد
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟