استانها

آفتاب

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : محمد محمدی ارانی
 • مدیر مسئول :محمد محمدی ارانی
 • سردبیر : امیرحسین نیکبخت
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۰۴
مشاهده جزئیات

معراج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سحرکبیری
 • مدیر مسئول :سحر کبیری
 • سردبیر : سحرکبیری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳۸, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۳۵۴
مشاهده جزئیات

رهپویان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی کامپیوتر
 • مدیر مسئول :امیر صمدی
 • سردبیر : سید امیرحسین سید افسری
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۱, ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۵۴۴
مشاهده جزئیات

باب عشق

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سینا خداپرست
 • مدیر مسئول :سینا خداپرست
 • سردبیر : میلاد بهلولی
 • استان : اردبیل
 • شهر : مشکين شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۹۰
مشاهده جزئیات

وصال مرتضی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :مصطفی کاشی
 • سردبیر : حسین قدیری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۷۸
مشاهده جزئیات

موج مثبت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مکی
 • مدیر مسئول :زهرا خجوی
 • سردبیر : مصطفی فنائی
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۴, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۵۷۵
مشاهده جزئیات

راه سلامت

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاداسلامی واحدخوی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد درستی
 • سردبیر : فاطمه قهرمانی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۱۲۵
مشاهده جزئیات

نبض پرستاری

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : گروه پرستاری
 • مدیر مسئول :صمد سلطانی
 • سردبیر : فاطمه درستی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۹۵۹
مشاهده جزئیات

صراط

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد همدان
 • مدیر مسئول :جواد عباسی
 • سردبیر : محمدجواد شیرازی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲۰, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۵۱۳
مشاهده جزئیات

فطرس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مائده فتحی
 • مدیر مسئول :علی رضا مشیدی
 • سردبیر : مائده فتحی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۵ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۸۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟