استانها

شهرآورد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : داود مهدیه نحف ابادی
 • مدیر مسئول :داود مهدیه نجف ابادی
 • سردبیر : دانیال مهدیه نجف ابادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

راه روشن

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون معرفت رضوی
 • مدیر مسئول :فاطمه سادات میراحمدی
 • سردبیر : مائده سعیدی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

بدون تعارف

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : علی گوزل پور
 • مدیر مسئول :محمدرضا سفینه سار
 • سردبیر : حسین پور اشرفی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
مشاهده جزئیات

ژاو

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شکوفه ناصری پبدنی
 • مدیر مسئول :شکوفه ناصری پبدنی
 • سردبیر : محدثه قاراخانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

ره آورد

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد مغانی
 • سردبیر : امیرحسین منجمی لنگرودی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۲۷
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : مصطفی خداپرست قادیکلایی
 • مدیر مسئول :مصطفی خداپرست قادیکلایی
 • سردبیر : الهام سقفی
 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

مهرورزان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : زهرا الهامی
 • مدیر مسئول :زهرا الهامی
 • سردبیر : هوشنگ محمدزاده
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

عطرعفاف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : مریم عمیدی
 • مدیر مسئول :مریم عمیدی
 • سردبیر : شبنم بصیری
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

اندیشه آزاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :پریسا آزاد
 • سردبیر : طراوت ایزدی کیا
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • تعداد بازدید : ۱۰
مشاهده جزئیات

نقطه ویرگول

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی حقوق
 • مدیر مسئول :فاطمه سادات میرمعصومی
 • سردبیر : امیرحسین عابدینی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خميني شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۸ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟