استانها

سته بان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حدیثه فرهمندفر
 • مدیر مسئول :حدیثه فرهمندفر
 • سردبیر : حدیثه فرهمندفر
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • آخرین شماره : ۱, ۸ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

الف

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : میلاد مکاری اصل
 • مدیر مسئول :میلاد مکاری اصل
 • سردبیر : میلاد مکاری اصل
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

آوای عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سجاد محمدی هارونی
 • مدیر مسئول :سجاد محمدی هارونی
 • سردبیر : زهرا مستاجران
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۰
مشاهده جزئیات

گام دوم

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حسین ولی خانی
 • مدیر مسئول :سیده فاطمه بزرگی صدر
 • سردبیر : مهدیه درمان
 • استان : فارس
 • شهر : داراب
 • آخرین شماره : ۱, ۴ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

علمی دانشجویی رهپو

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مدیر مسئول :زهرا ایوبی
 • سردبیر : زهرا ایوبی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۳, ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۹۲
مشاهده جزئیات

افق تحلیل

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : سید علیرضاتقدیری
 • مدیر مسئول :سیدعلیرضا تقدیری
 • سردبیر : علیرضا خانکی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۷, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

جرعه نور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن وعترت
 • مدیر مسئول :فاطمه عرب نوبندگانی
 • سردبیر : فاطمه ولی زاده
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۴, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

مدیریت استراتژیک

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهری ایروانی
 • مدیر مسئول :مهری ایروانی
 • سردبیر : جواد عبدی زاده
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۶
مشاهده جزئیات

طنزیم

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : فاطمه میاحی
 • مدیر مسئول :فاطمه میاحی
 • سردبیر : حانیه رحمانی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۴, ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

روایت

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : عرفان گفتار نیکو
 • مدیر مسئول :عرفان گفتارنیکو
 • سردبیر : عرفان گفتار نیکو
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱۱۱۲, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟