استانها

کاوش

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : جرعه نور
 • مدیر مسئول :فرزاد نقی زاده
 • سردبیر : فرزاد نقی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : آیت الله آملی
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ آبان ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶
مشاهده جزئیات

تسلا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : مریم رفیع زاده
 • مدیر مسئول :اشکان ابوالحسنی
 • سردبیر : مریم رفیع زاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۷, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۷
مشاهده جزئیات

گلبرگ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون گلبرگ
 • مدیر مسئول :مهرانه بیات
 • سردبیر : فاطمه کامکار انور
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

فصلنامه بربال فرشتگان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد علی خانی
 • مدیر مسئول :مصطفی اردستانی رستم آباد
 • سردبیر : مصطفی اردستانی
 • استان : تهران
 • شهر : ورامين
 • آخرین شماره : ۱۳, ۱۲ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۴۶
مشاهده جزئیات

قلمرو دیگر

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا رشیدی
 • مدیر مسئول :مهسا رشیدی
 • سردبیر : فاطمه کاظمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۳
مشاهده جزئیات

پیک مشاور

 • موضوع : اجتماعی
 • صاحب امتیاز : محمدجواد عامری
 • مدیر مسئول :محمدجواد عامری
 • سردبیر : نیما دهقانی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۳, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۵
مشاهده جزئیات

ثقلین

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هیات مذهبی علی بن ابیطالب
 • مدیر مسئول :سعید اسلانی کتولی
 • سردبیر : صفورا نعیمی
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۵۲
مشاهده جزئیات

پندار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : نشریات دانشجویی
 • مدیر مسئول :سید علی هاشمی
 • سردبیر : علی رضا کریمی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲, ۴ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۵۱
مشاهده جزئیات

انگدان

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : مجید انجدانی
 • مدیر مسئول :مجید انجدانی
 • سردبیر : محمد عادل فرخی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۴۰
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاسی بین المللی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
 • سردبیر : سعید چهرآزاد
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۳, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۲۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟