استانها

ماهنامه ی حیات

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : زهرا یکه زارع
 • مدیر مسئول :نازنین زهرا یکه زارع
 • سردبیر : حانیه یکه زارع
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۹۹۱۱۲۱۰۰, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۸۰
مشاهده جزئیات

ایثار

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون ایثار
 • مدیر مسئول :حامد سید محسنی باروق
 • سردبیر : حسین آذردخت
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۳۸
مشاهده جزئیات

بروج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : فرزانه دانشفر
 • مدیر مسئول :علی اکبر علیانی
 • سردبیر : علی اکبر علیانی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۰, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۳۲
مشاهده جزئیات

نگاه نو

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی روانشناسی
 • مدیر مسئول :زهرا فیروز پور
 • سردبیر : سرکار خانم آرزو رفیعی
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • آخرین شماره : ۱۲, ۱ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۷۵
مشاهده جزئیات

فرهنگ بصیرت

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : نازنین صدیقی
 • مدیر مسئول :نازنین صدیقی
 • سردبیر : شیدا نوری
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۲, ۳ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

پرتو

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مهدویت
 • مدیر مسئول :فائزه عباسی
 • سردبیر : زهرا چگینی
 • استان : همدان
 • شهر : ملاير
 • آخرین شماره : ۹۰۹۰۳, ۲۵ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

آرمان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : آرمان دانشجو
 • مدیر مسئول :علی اسماعیلی
 • سردبیر : عطیه توسلی
 • استان : تهران
 • شهر : پزشکی تهران
 • آخرین شماره : ۴۱, ۳ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

اینجا آزاد

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :حمید حاج آقامعمار
 • سردبیر : سارا سکوت
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۴۵
مشاهده جزئیات

صدای دانشجو

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد رضا ملک محمدی
 • سردبیر : محمد رضا احمدی نسب
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۱, ۱ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۸
مشاهده جزئیات

کد 99

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : فهیمه یارمحمدی
 • مدیر مسئول :فاطمه مجیدی شهرودی
 • سردبیر : فائزه ایرانی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۲, ۲ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟