استانها

گاهنامه علمی

 • موضوع : علوم پزشکی
 • صاحب امتیاز : هیات عشاق الحسین ع
 • مدیر مسئول :سجاد نجاری مقدم
 • سردبیر : مهسا مصلحی مصلح آبادی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۸
مشاهده جزئیات

مشکوه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مجید بوستانکاردارانی
 • مدیر مسئول :مجید بوستانکار دارانی
 • سردبیر : علیرضا آبدار
 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهين شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۶۵
مشاهده جزئیات

موعود

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هیات محبان الحسین
 • مدیر مسئول :مهشید محمدی بوری
 • سردبیر : امیر عباس پیش بین
 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

راه عشق

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : زهرا دلبری
 • مدیر مسئول :زهرا دلبری
 • سردبیر : عاطفه هنر پیشه
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۵ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۵
مشاهده جزئیات

پیام عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : اکرم شاه حسینی
 • مدیر مسئول :زیتونه ریوفی
 • سردبیر : مرجان قاسمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۶, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۳
مشاهده جزئیات

گلوله

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :احسان عبدی
 • سردبیر : علی حق گو
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۷
مشاهده جزئیات

نقطه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : هیات عشاق الحسین ع
 • مدیر مسئول :هاشم کاظمی
 • سردبیر : سجاد نجاری مقدم
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۶
مشاهده جزئیات

صراط

 • موضوع : اجتماعی
 • صاحب امتیاز : جوانان محبین الرضا علیه السلام
 • مدیر مسئول :ایمان براتی
 • سردبیر : فاطمه هنر پیشه
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۷
مشاهده جزئیات

با من بخوان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : نیلوفر فخار
 • مدیر مسئول :نیلوفر فخار
 • سردبیر : وجیهه مرغزاری
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۲, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۶۱
مشاهده جزئیات

ترمه

 • موضوع : هنری
 • صاحب امتیاز : دانیال ناصری
 • مدیر مسئول :محمدرضا دولتخواه
 • سردبیر : سهیلا قنبری
 • استان : تهران
 • شهر : شهر قدس
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟