استانها

خانواده متعالی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون ایثار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • مدیر مسئول :مهناز رضایی
 • سردبیر : نازنین عارف صفایی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۱۳
مشاهده جزئیات

آوان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل مستقل دانشجویی انصارالزهرا س
 • مدیر مسئول :دانیال اسلامی پناه
 • سردبیر : مهدی موذن
 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳
مشاهده جزئیات

پيرا طب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران
 • مدیر مسئول :ميلاد جهانيان
 • سردبیر : فاطمه تاجيك قلعه
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۰
مشاهده جزئیات

شهرآورد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : داود مهدیه نحف ابادی
 • مدیر مسئول :داود مهدیه نجف ابادی
 • سردبیر : دانیال مهدیه نجف ابادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

راه روشن

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون معرفت رضوی
 • مدیر مسئول :فاطمه سادات میراحمدی
 • سردبیر : مائده سعیدی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

بدون تعارف

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : علی گوزل پور
 • مدیر مسئول :محمدرضا سفینه سار
 • سردبیر : حسین پور اشرفی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۶
مشاهده جزئیات

ره آورد

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد مغانی
 • سردبیر : امیرحسین منجمی لنگرودی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۳۶
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : مصطفی خداپرست قادیکلایی
 • مدیر مسئول :مصطفی خداپرست قادیکلایی
 • سردبیر : الهام سقفی
 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

مهرورزان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : زهرا الهامی
 • مدیر مسئول :زهرا الهامی
 • سردبیر : هوشنگ محمدزاده
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • تعداد بازدید : ۹
مشاهده جزئیات

عطرعفاف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : مریم عمیدی
 • مدیر مسئول :مریم عمیدی
 • سردبیر : شبنم بصیری
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟