تمدید جشنواره 99

استانها

سفیر سلامت

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا شریفی نودهی
 • مدیر مسئول :مائده شریف زاده
 • سردبیر : محدثه میرعمادی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

مهندسین کامپیوتر

 • موضوع : علمی، فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :محسن مظفری وانانی
 • سردبیر : علی سجادی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۳۱
مشاهده جزئیات

سیران

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانونهای دانشجویی خوراک و گردشگری و هتلداری
 • مدیر مسئول :سید مهدی میرحسینی
 • سردبیر : داود صادقی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

پلاک 59

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • مدیر مسئول :احسان خدابنده لو
 • سردبیر : حسین خسروی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

فانوس

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :کیمیا سید الماسی
 • سردبیر : محمد حسین عرب
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

روانشناسی حال خوب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون مهارتهای زندگی
 • مدیر مسئول :ساجده پروازی شندی
 • سردبیر : الهام جوادی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۱۲
مشاهده جزئیات

نور و طه

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن و عترت جرعه نور
 • مدیر مسئول :مجتبی جعفر بکلو
 • سردبیر : علیرضا حیدری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

یاردبستانی

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :علی چاقری
 • سردبیر : ارین مشیری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

آرمان

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامي دانشجويان
 • مدیر مسئول :سید مهدی میرلوحی
 • سردبیر : امين علينقيان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خميني شهر
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

معراج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سحرکبیری
 • مدیر مسئول :سحر کبیری
 • سردبیر : سحرکبیری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳۸, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۰۳۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟