استانها

ترمه

 • موضوع : هنری
 • صاحب امتیاز : دانیال ناصری
 • مدیر مسئول :محمدرضا دولتخواه
 • سردبیر : سهیلا قنبری
 • استان : تهران
 • شهر : شهر قدس
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

نگاهی در سایه شهر

 • موضوع : اجتماعی
 • صاحب امتیاز : آسیب های اجتماعی
 • مدیر مسئول :مهدیه امیری پور
 • سردبیر : هادی کیکاووسی
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۳ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۴
مشاهده جزئیات

بازتاب

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : حوزه شهید باکری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : مریم چراغیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۵, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۳۹
مشاهده جزئیات

انتظار ظهور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن و عترت
 • مدیر مسئول :محمد علی جاوید پور
 • سردبیر : امید جمالی
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۱۲
مشاهده جزئیات

ابوعلی سینا

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار
 • مدیر مسئول :روح الله دلبری
 • سردبیر : امید احمدی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸
مشاهده جزئیات

پاد

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :سینا صادقیان
 • سردبیر : متین شفیعیون پاک
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۳, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۳۸
مشاهده جزئیات

مهر و ادب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهر و ادب
 • مدیر مسئول :مهرناز لامعی
 • سردبیر : مهرناز لامعی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : سراب
 • آخرین شماره : ۲, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۹
مشاهده جزئیات

فرانگران

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی
 • مدیر مسئول :فاطمه صانعی
 • سردبیر : التاز باستانی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۲
مشاهده جزئیات

دامپزشکی

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : محمد همتی
 • مدیر مسئول :محمد همتی
 • سردبیر : سروش محمودزاده خیاوی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۷
مشاهده جزئیات

نگاتیو

 • موضوع : هنری
 • صاحب امتیاز : کانون فیلم
 • مدیر مسئول :مهرداد پیروز
 • سردبیر : فرزانه کلهر
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟