سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان خبر : بخشنامه خرید کتابچه مجموعه آیین نامه ها و مقررات نشریات دانشجویی و دانشگاهی
موضوع خبر : بخشنامه و آیین نامه ها
تاریخ درج : ۱۳۹۵/۹/۱۵ ساعت : ۱۲:۰۹
بخشنامه خرید کتابچه مجموعه آیین نامه ها و مقررات نشریات دانشجویی و دانشگاهی

جهت دریافت بخشنامه خرید کتابچه مجموعه آیین نامه ها و مقررات نشریات دانشجویی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید.

دریافت بخشنامه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

لینک خبر : https://www.iaumag.ir/news/69/بخشنامه-و-آیین-نامه-ها/بخشنامه-خرید-کتابچه-مجموعه-آیین-نامه-ها-و-مقررات-نشریات-دانشجویی-و-دانشگاهی/