سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان خبر : برگزاری مرحله دوم انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات 31 اردیبهشت 99
موضوع خبر : اخبار
تاریخ درج : ۱۳۹۹/۲/۲۴ ساعت : ۱۱:۲۵
برگزاری مرحله دوم انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات 31 اردیبهشت 99

جهت دریافت نامه زمانبندی نهایی مرحله دوم انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید.

دریافت نامه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

لینک خبر : https://www.iaumag.ir/news/260/اخبار/برگزاری-مرحله-دوم-انتخابات-الکترونیکی-مدیران-مسئول-نشریات-31-اردیبهشت-99/