سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان خبر : انتصاب دبیر سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع خبر : اخبار
تاریخ درج : ۱۳۹۷/۳/۹ ساعت : ۲۰:۳۱
انتصاب دبیر سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رضا نصیری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در طی حکمی دکتر موسی مولوی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به عنوان دبیر سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

لینک خبر : https://www.iaumag.ir/news/197/اخبار/انتصاب-دبیر-سومین-جشنواره-نشریات-دانشجویی-دانشگاه-آزاد-اسلامی/