سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان خبر : کمیته های دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع خبر : اطلاعیه ها
تاریخ درج : ۱۳۹۶/۹/۲۲ ساعت : ۲۰:۲۹
کمیته های دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

جهت دریافت نامه کمیته های دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید.

دریافت نامه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

لینک خبر : https://www.iaumag.ir/news/151/اطلاعیه-ها/کمیته-های-دومین-جشنواره-سراسری-نشریات-دانشجویی-دانشگاه-آزاد-اسلامی/