سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان خبر : بخشنامه دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع خبر : بخشنامه و آیین نامه ها
تاریخ درج : ۱۳۹۶/۵/۹ ساعت : ۰۲:۳۰
بخشنامه دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

جهت دریافت بخشنامه دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید.

دریافت بخشنامه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

لینک خبر : https://www.iaumag.ir/news/104/بخشنامه-و-آیین-نامه-ها/بخشنامه-دومین-جشنواره-نشریات-دانشجویی-دانشگاه-آزاد-اسلامی/