آرشیو اخبار

سرپرست سازمان بهشت زهرا (س) در بازدید از غرفه نشریات دانشجویی

تقویت روحیه معنوی دانشجویان از آثار تدفین شهدای گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است

تقویت روحیه معنوی دانشجویان از آثار تدفین شهدای گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است

سرپرست سازمان بهشت زهرا (س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) زنده نگه داشتن یاد شهدا، تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و مضاعف کردن روحیه معنوی دانشجویان را از آثار و برکات تدفین شهدای گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی

نشریات دانشجویی باید گره کارها را باز و مشکلات دانشگاه را نشان دهند

نشریات دانشجویی باید گره کارها را باز و مشکلات دانشگاه را نشان دهند

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی درباره نقش نشریات دانشجویی در دانشگاه گفت : نشریات دانشجویی یا باید گره را نشان دهند یا گره را باز کنند و مشکلات را به صورت منصفانه و عزت مندانه به مسئولان دانشگاه نشان دهند.

۱۱ / ۸ / ۱۳۹۶

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات

نگاه زیرساختی به نشریه های دانشجویی مولد حرکت های فرهنگی در جامعه است

نگاه زیرساختی به نشریه های دانشجویی مولد حرکت های فرهنگی در جامعه است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد : نگاه زیرساختی به نشریه های دانشجویی مولد حرکت های فرهنگی در جامعه است و باعث رشد و تعالی اهداف از پیش تعیین شده علمی و دینی بر پایه علوم اسلامی خواهد بود.

۱۱ / ۸ / ۱۳۹۶

رویدادها

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟