آرشیو اخبار

دکتر اسماعیلی در دوره آموزشی مدیریت مصرف رسانه در خانواده مطرح کرد

باید از برخورد منفعلانه با رسانه پرهیز کنیم

باید از برخورد منفعلانه با رسانه پرهیز کنیم

دوره آموزشی مدیریت مصرف رسانه در خانواده به همت اداره فرهنگی استادان و کارکنان و اداره آموزش فرهنگی و اجتماعی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در سرسرای شهید مطهری سازمان مرکزی برگزار شد.

۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵

توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

برگزاری انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در اسفند ماه

برگزاری انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در اسفند ماه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیوه نامه اجرایی انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی برای عضویت در کمیته های ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی را به همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. این انتخابات اسفند سال جاری برگزار می شود.

۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵

شیوه نامه اجرایی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی

شیوه نامه اجرایی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی

جهت دریافت شیوه نامه اجرایی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته های ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی واحدهای دانشگاهی و شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید.

۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟