از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت

ابلاغیه دومین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی منتشر شد

ابلاغیه دومین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی منتشر شد

ابلاغیه دومین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منتشر گردید.

دریافت ابلاغیه

انتهای پیام/

امتیازدهی به مطلب

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟