از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی اعلام شد

اسامی کاندیدای نهایی اولین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر نشریات

اسامی کاندیدای نهایی اولین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر نشریات

اسامی کاندیدای اولین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه اعلام گردید.

دریافت اسامی کاندیدا

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/

امتیازدهی به مطلب

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟