نقد عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در یک سال گذشته

نقد عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در یک سال گذشته

جهت دریافت نامه اختصاص یک شماره ویژه نامه از نشریات به نقد عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در یک سال گذشته کلیک نمایید.

دریافت نامه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/

امتیازدهی به مطلب

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟