آرشیو اخبار

از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت

ابلاغیه دومین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی منتشر شد

ابلاغیه دومین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی منتشر شد

ابلاغیه دومین انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منتشر گردید.

۲۳ / ۹ / ۱۴۰۰

از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

زمان بندی برگزاری مرحله دوم چهارمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات منتشر گردید

زمان بندی برگزاری مرحله دوم چهارمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات منتشر گردید

زمان بندی برگزاری مرحله دوم چهارمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منتشر گردید.

۱۱ / ۹ / ۱۴۰۰

به درخواست تعدادی از واحدهای دانشگاهی

مهلت شرکت در چهارمین دوره انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی تا ساعت ۲۱ تمدید گردید

مهلت شرکت در چهارمین دوره انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی تا ساعت ۲۱ تمدید گردید

با توجه به درخواست تعدادی از واحدهای دانشگاهی مهلت شرکت در چهارمین دوره انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۱ امشب تمدید گردید.

۸ / ۹ / ۱۴۰۰

از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

اسامی شرکت کنندگان واجد شرایط در چهارمین دوره انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

اسامی شرکت کنندگان واجد شرایط در چهارمین دوره انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

اسامی شرکت کنندگان واجد شرایط در چهارمین دوره انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه اعلام گردید. جهت مشاهده اسامی کلیک نمایید.

۶ / ۹ / ۱۴۰۰

از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

اصلاحیه زمان بندی برگزاری چهارمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات منتشر گردید

اصلاحیه زمان بندی برگزاری چهارمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات منتشر گردید

اصلاحیه زمان بندی برگزاری چهارمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی منتشر گردید.

۱ / ۹ / ۱۴۰۰

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرد

شیوه نامه چهارمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

شیوه نامه چهارمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

جهت دریافت شیوه نامه چهارمین دوره انتخابات سراسری نمایندگان مدیران مسئول نشریات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی جهت عضویت در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات واحدها کلیک نمایید.

۱۰ / ۸ / ۱۴۰۰

خلفی زاده در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد

اهمیت توجه به روزنامه‌نگاری علمی و تخصصی

اهمیت توجه به روزنامه‌نگاری علمی و تخصصی

مدیرعامل خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) با اشاره به اهمیت فعالیت نشریات دانشجویی در حوزه علم و فناوری گفت: توجه به روزنامه‌نگاری علمی و تخصصی از مهم‌ترین مولفه های فعالیت رسانه‌ای است.

۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟