در طی حکمی از سوی دکتر رضا نصیری صورت گرفت

انتصاب نماینده تام الاختیار اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی سومین جشنواره نشریات دانشجویی

انتصاب نماینده تام الاختیار اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی سومین جشنواره نشریات دانشجویی

دکتر رضا نصیری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در طی حکمی جناب آقای ولی الله ولی پور عزیزی رئیس اداره نشریات فرهنگی را به عنوان نماینده تام الاختیار اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۷

در طی حکمی از سوی دکتر رضا نصیری صورت گرفت

انتصاب دبیر کمیته علمی سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

انتصاب دبیر کمیته علمی سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رضا نصیری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در طی حکمی دکتر مرضیه ابوذری معاون ادبی دانشگاه را به عنوان دبیر کمیته علمی سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۷

در طی حکمی از سوی دکتر رضا نصیری صورت گرفت

انتصاب دبیر سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

انتصاب دبیر سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رضا نصیری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در طی حکمی دکتر موسی مولوی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به عنوان دبیر سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۷

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم صورت گرفت

آموزش اصول خبرنویسی و روزنامه نگاری

آموزش اصول خبرنویسی و روزنامه نگاری

ششمین کارگاه اصول خبرنویسی و روزنامه نگاری ویژه مدیرمسئولان نشریات دانشجویی به همت معاونت دانشجویی فرهنگی واحد قم با حضور دکتر حیدرعلی جهانبخشی رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم برگزار شد.

سه شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۷

در کارگاه آموزشی آشنایی با قانون مطبوعات مطرح شد

تقویت نشریات دانشجویی؛ نهادینه شدن قدرت استدلال و نقدپذیری در جامعه دانشگاهی

تقویت نشریات دانشجویی؛ نهادینه شدن قدرت استدلال و نقدپذیری در جامعه دانشگاهی

کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون مطبوعات؛ بایدها و نبایدها » با هدف آشنایی بیشتر مدیران مسئول، سردبیران و اعضای نشریه های دانشجویی با قانون مطبوعات در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

یکشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

در گفت و گو با آنا مطرح شد

نشریات دانشجویی، زمینه ساز توسعه صنعت

نشریات دانشجویی، زمینه ساز توسعه صنعت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، ملارد و صفادشت نشریات دانشجویی را زمینه ساز توسعه صنعت خواند و اظهار کرد؛ نشریات دانشجویی می تواند باعت توسعه و ایجاد زمینه سازی ارتباط میان صنعت و دانشگاه شود.

دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
زمانبندی دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی
شروع ثبت نام1396/11/15
پایان ثبت نام
1397/03/30
تمدید : 1397/04/10
اعلام نتایج
متعاقباً اعلام خواهد شد.
اختتامیه جشنواره
متعاقباً اعلام خواهد شد.
زمانبندی انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول
ثبت نام
متعاقباً اعلام خواهد شد.
بررسی صلاحیت
متعاقباً اعلام خواهد شد.
معرفی نهایی حائزین شرایط
متعاقباً اعلام خواهد شد.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی
متعاقباً اعلام خواهد شد.

رویدادها

ثبت نام جشنواره جشنواره نشریات

طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحدهای دانشگاهی

 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد یزد
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران شمال
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد کرج
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد خمینی شهر
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد شهرقدس
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد علوم و تحقیقات
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران مرکزی
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد قزوین
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد کاشان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد اصفهان (خوراسگان)
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران غرب
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد ساوه
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد علوم پزشکی تهران
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد قم
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد اراک
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد سمنان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط سازمان مرکزی
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد فلاورجان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد همدان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد مشهد