نحوه ارتباط با ما

اداره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی : 47351422 - 021 (روزهای شنبه تا چهارشنبه 9 الی 15)

پشتیبانی فنی سایت : 09216179256 (هر روز صبح 9 الی 13 - بعدظهر 17 الی 21)

پست الکترونیک : info@iaumag.ir

سامانه پیامک : 5000248797

فرم تماس با ما

کاربر گرامی : از طریق فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید. وارد کردن کلیه اطلاعات ضروری می باشد و این اطلاعات نزد ما محفوظ می باشد و فقط جهت اطلاع رسانی های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10