تمدید جشنواره 99

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سعیده صالحی
 • مدیر مسئول :سعیده صالحی
 • سردبیر : مرضیه خلیلی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۳, ۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۸۹
مشاهده جزئیات

حقوق نامه

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : اشرف خدادادی
 • مدیر مسئول :اشراف خدادادی
 • سردبیر : الهام خدادادی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۱, ۷ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۶۵
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاسی بین المللی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
 • سردبیر : سعید چهرآزاد
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۶, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۴۰۳
مشاهده جزئیات

پویش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی روانشناسی
 • مدیر مسئول :فاطمه عباسی
 • سردبیر : فاطمه عباسی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۶۴
مشاهده جزئیات

استیناف

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :مریم کروندی
 • سردبیر : مرتضی حبیب پور
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۲۰
مشاهده جزئیات

حقوق بشر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون شهروند مسئول
 • مدیر مسئول :حامد حاج اکبری
 • سردبیر : امیر امامی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۲۷
مشاهده جزئیات

بوم رنگ

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : آناهیتا طبائیان
 • مدیر مسئول :کوشا گلکار
 • سردبیر : الناز بهزاد پور
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱۹, ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۸۰۲
مشاهده جزئیات

روان روشن

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شاهین علی پناه
 • مدیر مسئول :شاهین علی پناه
 • سردبیر : سید امید صمدی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۲, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۹۷
مشاهده جزئیات

صدای دیدار

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شیرین گل صفت
 • مدیر مسئول :یوسف اسماعیلیون
 • سردبیر : هما اسماعیل پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۵۳
مشاهده جزئیات

آرامش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه فعالیان
 • مدیر مسئول :فاطمه فعالیان
 • سردبیر : راضیه درخشنده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۷, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۰۰۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟