سیمای عدالت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : هاتف قدمی جوجاده
 • مدیر مسئول :هاتف قدمی جوجاده
 • سردبیر : محمد مهدی نخعی
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱۰, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۳۳
مشاهده جزئیات

انگلیش کلاب

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی گروه زبان انگلیسی
 • مدیر مسئول :نفیسه رزاز زاده
 • سردبیر : میمنت دانشوری
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۲, ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۱۱
مشاهده جزئیات

رهپو

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : رقیه محمدلو
 • مدیر مسئول :فرزانه صیادی
 • سردبیر : فرزانه صیادی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۶۱
مشاهده جزئیات

ندای عدالت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق
 • مدیر مسئول :مرتضی جهانگرد
 • سردبیر : مجید ستوده نیا
 • استان : کرمان
 • شهر : سيرجان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۷۹
مشاهده جزئیات

داد

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق
 • مدیر مسئول :فاطمه سادات میرهادیان
 • سردبیر : فربد عرفانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۷, ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۱۵۳
مشاهده جزئیات

سکوی برتر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد شهرکرد
 • مدیر مسئول :فخرالدین فروزنده هفشجانی
 • سردبیر : حوری بیاتی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۶۷
مشاهده جزئیات

دادبان

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمد حسین نسبی
 • مدیر مسئول :محمدحسین نسبی
 • سردبیر : محمدحسین نسبی
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۲۷
مشاهده جزئیات

کرسی حقوق بشر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون حقوق بشر
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا رجایی رامشه
 • سردبیر : فاطمه علی بابایی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۱۴
مشاهده جزئیات

جهان سیاست

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : عمار اسلامخواه
 • مدیر مسئول :عمار اسلامخواه
 • سردبیر : فاطمه تاجیک
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۲۴ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۰۷
مشاهده جزئیات

تبصره

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد شاهرود
 • مدیر مسئول :احسان حیدری
 • سردبیر : احسان حیدری
 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۵۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟