روان روشن

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شاهین علی پناه
 • مدیر مسئول :شاهین علی پناه
 • سردبیر : سید امید صمدی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۲, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۳۴
مشاهده جزئیات

صدای دیدار

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شیرین گل صفت
 • مدیر مسئول :یوسف اسماعیلیون
 • سردبیر : هما اسماعیل پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۶۲
مشاهده جزئیات

آرامش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه فعالیان
 • مدیر مسئول :فاطمه فعالیان
 • سردبیر : راضیه درخشنده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۷, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹۰۱
مشاهده جزئیات

سپند

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهدی خطیب دماوندی
 • مدیر مسئول :مهدی خطیب دماوندی
 • سردبیر : محمد ابراهیمی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۶, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۰۴۶
مشاهده جزئیات

چارچوب

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : پایگاه شهید احمدی روشن
 • مدیر مسئول :مهدی مومنی نیا
 • سردبیر : مهدی مومنی نیا
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۲, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۸۷
مشاهده جزئیات

مطا

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : غلامرضا نوری
 • مدیر مسئول :غلامرضا نوری
 • سردبیر : محمد علی سلمانی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۱۲۶
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاست گذاری عمومی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مینا رسولی
 • مدیر مسئول :زهرا کولیوند
 • سردبیر : مهرداد عطایی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۸۹
مشاهده جزئیات

راه نو

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سیامک غلامی مزینانی
 • مدیر مسئول :سیامک غلامی مزینان
 • سردبیر : محمد حسین علیخان زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۹۸
مشاهده جزئیات

حسابدارن نوین

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : رضا النصار
 • مدیر مسئول :رضا النصار
 • سردبیر : محمد علی رنجکشیده
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۶, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۹۱
مشاهده جزئیات

آموزش ، یادگیری و توسعه

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کیوان کاوه
 • مدیر مسئول :کیوان کاوه
 • سردبیر : کیوان کاوه
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۰۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟