قانون

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی حقوق واحد سنندج
 • مدیر مسئول :حمید عزتی
 • سردبیر : حمید عزتی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۱, ۲ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

توسعه اندیشه مدیریت

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی مدیریت دولتی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان
 • مدیر مسئول :مجتبی منوچهری
 • سردبیر : سمانه کریمی افشار
 • استان : کرمان
 • شهر : كرمان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۴ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

پگاه حقوق

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی شهید رادمهر دانشکده علوم انسانی واحد بابل ویژه برادران
 • مدیر مسئول :جبرئیل اکبرزاده طلوتی
 • سردبیر : جبرئیل اکبرزاده طلوتی
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۲
مشاهده جزئیات

کاوش

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : حوزه بسیج دانشجویی خاتم الانبیاء دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • مدیر مسئول :امیرحسین نادری حاجی
 • سردبیر : امیرحسین نادری حاجی
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۷۷
مشاهده جزئیات

میدان انقلاب

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :ابوالفضل وحدتیان
 • سردبیر : محمدامین خبرخوش
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • تعداد بازدید : ۱۸
مشاهده جزئیات

نوای تسنیم

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : پریسا مشقفی
 • مدیر مسئول :پریسا مشفقی
 • سردبیر : آیدا فوقی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۱
مشاهده جزئیات

روانشناسی و مشاوره مثبت نگر

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی روانشناسی ومشاوره
 • مدیر مسئول :نرگس طرفه نژاد
 • سردبیر : پرنیان فرهادی افشار
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۱, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۴
مشاهده جزئیات

داد پویان

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فقه و حقوق اسلامی
 • مدیر مسئول :فاطمه مومنی کلاگری
 • سردبیر : دانیال کلانتری درونکلا
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • آخرین شماره : ۲, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۰۹
مشاهده جزئیات

ویرا

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : بهاره کنگازیان
 • مدیر مسئول :بهاره کنگازیان
 • سردبیر : هانیه عمویی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۴
مشاهده جزئیات

حکیم

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمدحسین ساعدی
 • مدیر مسئول :محمدحسین ساعدی
 • سردبیر : میر ابولفضل حسینی اق قلعه
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شرق
 • آخرین شماره : ۱۰۰۳۶, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟