ماهنامه قانون

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : كانون فرهنگي حقوق
 • مدیر مسئول :پوریا باغبانی
 • سردبیر : پوریا باغبانی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۹۴
مشاهده جزئیات

فلسفه و شناخت

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره امین انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • مدیر مسئول :فاطمه شجاعی زاده
 • سردبیر : پریچهر اسماعیلی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

مطالعات خانواده

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره امین انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
 • مدیر مسئول :فاطمه حیدری میاندواب
 • سردبیر : آیسان چاقوچی حکم آباد
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

رواندرمانی معاصر

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره امین انجن مطالعات رواندرمانی ایران
 • مدیر مسئول :نگین کوشا
 • سردبیر : نازیبا آغبلاقی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

روانشناسی رشد

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکززمشاوره امین انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • مدیر مسئول :علیرضا سیدرضایی
 • سردبیر : ثنا عیدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

نیک اندیش

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نیک اندیش
 • مدیر مسئول :سید احسان گلستانه
 • سردبیر : سیده سحر موسوی شور گلی
 • استان : بوشهر
 • شهر : خورموج
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۸
مشاهده جزئیات

سرا

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : قاسم عابدی برنجستانکی
 • مدیر مسئول :قاسم عابدی برنجستانکی
 • سردبیر : مریم کرکه آبادی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

دادسو

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهدی نیکزاد
 • مدیر مسئول :امیرحسین مددی خشاب
 • سردبیر : دنیا ورزشی
 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • آخرین شماره : ۲, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۰۱۷۴
مشاهده جزئیات

داد

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نازنین شجاعی
 • مدیر مسئول :نازنین شجاعی زاده
 • سردبیر : محمدحسن پیروزه
 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۸۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟