آقای وکیل

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمد مهدی لطیفی سید آبادی
 • مدیر مسئول :محمد مهدی سید آبادی
 • سردبیر : امیر حسین غلامی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۲, ۱ مرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۸۱
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه زهرا بابازاده
 • مدیر مسئول :فاطمه زهرا بابازاده
 • سردبیر : حسین داداش نژاد
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

پویش

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سجاد اله دادیان
 • مدیر مسئول :سجاد اله دادیان
 • سردبیر : حوریه حاجی عرب
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۵
مشاهده جزئیات

ماهنامه قانون

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : كانون فرهنگي حقوق
 • مدیر مسئول :پوریا باغبانی
 • سردبیر : پوریا باغبانی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۲, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۱۳
مشاهده جزئیات

فلسفه و شناخت

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره امین انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • مدیر مسئول :فاطمه شجاعی زاده
 • سردبیر : پریچهر اسماعیلی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۷
مشاهده جزئیات

مطالعات خانواده

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره امین انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
 • مدیر مسئول :فاطمه حیدری میاندواب
 • سردبیر : آیسان چاقوچی حکم آباد
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۹
مشاهده جزئیات

رواندرمانی معاصر

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره امین انجن مطالعات رواندرمانی ایران
 • مدیر مسئول :نگین کوشا
 • سردبیر : نازیبا آغبلاقی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۱
مشاهده جزئیات

روانشناسی رشد

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکززمشاوره امین انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • مدیر مسئول :علیرضا سیدرضایی
 • سردبیر : ثنا عیدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۱
مشاهده جزئیات

نیک اندیش

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نیک اندیش
 • مدیر مسئول :سید احسان گلستانه
 • سردبیر : سیده سحر موسوی شور گلی
 • استان : بوشهر
 • شهر : خورموج
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۴
مشاهده جزئیات

سرا

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : قاسم عابدی برنجستانکی
 • مدیر مسئول :قاسم عابدی برنجستانکی
 • سردبیر : مریم کرکه آبادی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۵۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟