استیناف

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :مریم کروندی
 • سردبیر : مرتضی حبیب پور
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۷
مشاهده جزئیات

حقوق بشر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون شهروند مسئول
 • مدیر مسئول :حامد حاج اکبری
 • سردبیر : امیر امامی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۴, ۳ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۵
مشاهده جزئیات

بوم رنگ

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : آناهیتا طبائیان
 • مدیر مسئول :کوشا گلکار
 • سردبیر : الناز بهزاد پور
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱۴, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۲
مشاهده جزئیات

روان روشن

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شاهین علی پناه
 • مدیر مسئول :شاهین علی پناه
 • سردبیر : سید امید صمدی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۲, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۴
مشاهده جزئیات

صدای دیدار

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شیرین گل صفت
 • مدیر مسئول :یوسف اسماعیلیون
 • سردبیر : هما اسماعیل پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۸۴
مشاهده جزئیات

آرامش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه فعالیان
 • مدیر مسئول :فاطمه فعالیان
 • سردبیر : راضیه درخشنده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۶, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۱۶
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاسی بین المللی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
 • سردبیر : سعید چهرآزاد
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۸۶
مشاهده جزئیات

فصلنامه دانشجویی سپند

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهدی خطیب دماوندی
 • مدیر مسئول :مهدی خطیب دماوندی
 • سردبیر : محمد ابراهیمی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۵, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸۵۹
مشاهده جزئیات

چارچوب

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : پایگاه شهید احمدی روشن
 • مدیر مسئول :مهدی مومنی نیا
 • سردبیر : مهدی مومنی نیا
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۲, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۸۹
مشاهده جزئیات

مطا

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : غلامرضا نوری
 • مدیر مسئول :غلامرضا نوری
 • سردبیر : محمد علی سلمانی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۸۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟