مطالعات سیاست گذاری عمومی

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مینا رسولی
 • مدیر مسئول :زهرا کولیوند
 • سردبیر : مهرداد عطایی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سعیده صالحی
 • مدیر مسئول :سعیده صالحی
 • سردبیر : مرضیه خلیلی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۵
مشاهده جزئیات

صدای دیدار

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شیرین گل صفت
 • مدیر مسئول :یوسف اسماعیلیون
 • سردبیر : فاطمه یساقی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

راه نو

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سیامک غلامی مزینانی
 • مدیر مسئول :سیامک غلامی مزینان
 • سردبیر : محمد حسین علیخان زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۹
مشاهده جزئیات

آرامش

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه فعالیان
 • مدیر مسئول :فاطمه فعالیان
 • سردبیر : راضیه درخشنده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۶, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۰
مشاهده جزئیات

آموزش ، یادگیری و توسعه

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کیوان کاوه
 • مدیر مسئول :کیوان کاوه
 • سردبیر : کیوان کاوه
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵۵
مشاهده جزئیات

فصلنامه دانشجویی سپند

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهدی خطیب دماوندی
 • مدیر مسئول :مهدی خطیب دماوندی
 • سردبیر : سید مهدی جهانشاهی تبریزی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۴, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۹۳
مشاهده جزئیات

سیمای عدالت

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : هاتف قدمی جوجاده
 • مدیر مسئول :هاتف قدمی جوجاده
 • سردبیر : محمد مهدی نخعی
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱۰, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۸۹
مشاهده جزئیات

چارچوب

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : پایگاه شهید احمدی روشن
 • مدیر مسئول :مهدی مومنی نیا
 • سردبیر : مهدی مومنی نیا
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۲, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۴۱
مشاهده جزئیات

موفقیت

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی روانشناسی
 • مدیر مسئول :محمد بهزادی
 • سردبیر : محمد فردوس برین
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۵۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

لوگوی نشریات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟