صدای دیدار

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شیرین گل صفت
 • مدیر مسئول :یوسف اسماعیلیون
 • سردبیر : هما اسماعیل پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۳۷
مشاهده جزئیات

آرامش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : فاطمه فعالیان
 • مدیر مسئول :فاطمه فعالیان
 • سردبیر : راضیه درخشنده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۶, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۹۰
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاسی بین المللی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
 • سردبیر : سعید چهرآزاد
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۴۵
مشاهده جزئیات

فصلنامه دانشجویی سپند

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهدی خطیب دماوندی
 • مدیر مسئول :مهدی خطیب دماوندی
 • سردبیر : محمد ابراهیمی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۵, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸۱۱
مشاهده جزئیات

چارچوب

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : پایگاه شهید احمدی روشن
 • مدیر مسئول :مهدی مومنی نیا
 • سردبیر : مهدی مومنی نیا
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۲, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۵۹
مشاهده جزئیات

مطا

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : غلامرضا نوری
 • مدیر مسئول :غلامرضا نوری
 • سردبیر : محمد علی سلمانی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۶۲
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاست گذاری عمومی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مینا رسولی
 • مدیر مسئول :زهرا کولیوند
 • سردبیر : مهرداد عطایی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۱۶
مشاهده جزئیات

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سعیده صالحی
 • مدیر مسئول :سعیده صالحی
 • سردبیر : مرضیه خلیلی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۸۳
مشاهده جزئیات

راه نو

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سیامک غلامی مزینانی
 • مدیر مسئول :سیامک غلامی مزینان
 • سردبیر : محمد حسین علیخان زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۹۵
مشاهده جزئیات

حسابدارن نوین

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : رضا النصار
 • مدیر مسئول :رضا النصار
 • سردبیر : محمد علی رنجکشیده
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۶, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۲۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟