سپند

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمدجواد محمدکریمی
 • مدیر مسئول :محمدجواد محمدکریمی
 • سردبیر : مرضیه سادات شجاعت حسینی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • تعداد بازدید : ۴۴
مشاهده جزئیات

علمی دانشجویی رهپو

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مدیر مسئول :زهرا ایوبی
 • سردبیر : زهرا ایوبی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • تعداد بازدید : ۱۴
مشاهده جزئیات

پرتو عدالت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نازنین رستمی پور
 • مدیر مسئول :نازنین رستمی پور
 • سردبیر : میلاد پاسدار
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۸
مشاهده جزئیات

طنین عدالت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : علیرضا حبیبی
 • مدیر مسئول :علی رستمی
 • سردبیر : هادی پشتیبان
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۱۰۹۰
مشاهده جزئیات

روانشناسی حال خوب

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون مهارتهای زندگی
 • مدیر مسئول :الهام جوادی کما
 • سردبیر : غزاله ارشادوند
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۱۸
مشاهده جزئیات

امید

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره دانشجویی
 • مدیر مسئول :فاطمه بابایی مطلق
 • سردبیر : نازنین روشنا
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

حرکت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نعمت آزادی
 • مدیر مسئول :نعمت آزادی
 • سردبیر : کاظم بهمن زاده
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

آتا

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شایان حاجی احمدی
 • مدیر مسئول :شایان حاجی احمدی
 • سردبیر : فاطمه دانش
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۹
مشاهده جزئیات

استیناف

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق
 • مدیر مسئول :فهیمه مولائی سامانی
 • سردبیر : علی حسین صانعی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۷, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۰
مشاهده جزئیات

پرتو روانشناسی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : روان شناسی
 • مدیر مسئول :شهلا امین پور
 • سردبیر : محمد ابراهیم پور بروجنی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟