خقوق بشر اسلامی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سیاوش محمدی هارونی
 • مدیر مسئول :سیاوش محمدی هارونی
 • سردبیر : سجاد محمدی هارونی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

موج مثبت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مکی
 • مدیر مسئول :زهرا خجوی
 • سردبیر : مصطفی فنائی
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۴, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۹۴۸
مشاهده جزئیات

فروغ تدبیر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد همت زاده
 • سردبیر : سینا اکبر زاده
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۲, ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۷۲۹
مشاهده جزئیات

حقوق نما

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : امین خدامی
 • مدیر مسئول :امین خدامی
 • سردبیر : آرش بیژن پور
 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر عباس
 • آخرین شماره : ۹, ۹ خرداد ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۶۳۴
مشاهده جزئیات

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سعیده صالحی
 • مدیر مسئول :سعیده صالحی
 • سردبیر : مرضیه خلیلی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۳, ۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۳۵
مشاهده جزئیات

حقوق نامه

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : اشرف خدادادی
 • مدیر مسئول :اشراف خدادادی
 • سردبیر : الهام خدادادی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۱, ۷ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۱۰
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاسی بین المللی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
 • سردبیر : سعید چهرآزاد
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۶, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۳۲۱
مشاهده جزئیات

پویش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی روانشناسی
 • مدیر مسئول :فاطمه عباسی
 • سردبیر : فاطمه عباسی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۰۲
مشاهده جزئیات

استیناف

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :مریم کروندی
 • سردبیر : مرتضی حبیب پور
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۳۷
مشاهده جزئیات

حقوق بشر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون شهروند مسئول
 • مدیر مسئول :حامد حاج اکبری
 • سردبیر : امیر امامی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۸۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟