تمدید جشنواره 99

مدیران آینده

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون مدیران جوان
 • مدیر مسئول :دانیال شب خیز
 • سردبیر : آرش اسدی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

مشاور امین

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : امیر رضا بلوکی
 • مدیر مسئول :امیر رضا بلوکی
 • سردبیر : حمید رضا محروقی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • تعداد بازدید : ۱۰
مشاهده جزئیات

ندای دانش بنیان

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : ابوالفضل الیاسی
 • مدیر مسئول :ابوالفضل الیاسی
 • سردبیر : ابوالفضل الیلاسی
 • استان : مازندران
 • شهر : آیت الله آملی
 • تعداد بازدید : ۱۰
مشاهده جزئیات

مدیریت استراتژیک

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهری ایروانی
 • مدیر مسئول :مهری ایروانی
 • سردبیر : جواد عبدی زاده
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • تعداد بازدید : ۹
مشاهده جزئیات

حقوق تجارت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سیدرضا سیدنورانی
 • مدیر مسئول :سیدرضا سیدنورانی
 • سردبیر : سیدرضا سیدنورانی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • تعداد بازدید : ۱۴
مشاهده جزئیات

سپند

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمدجواد محمدکریمی
 • مدیر مسئول :محمدجواد محمدکریمی
 • سردبیر : مرضیه سادات شجاعت حسینی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • تعداد بازدید : ۱۵۸
مشاهده جزئیات

علمی دانشجویی رهپو

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مدیر مسئول :زهرا ایوبی
 • سردبیر : زهرا ایوبی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • تعداد بازدید : ۲۸
مشاهده جزئیات

پرتو عدالت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نازنین رستمی پور
 • مدیر مسئول :نازنین رستمی پور
 • سردبیر : میلاد پاسدار
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

طنین عدالت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : علیرضا حبیبی
 • مدیر مسئول :علی رستمی
 • سردبیر : هادی پشتیبان
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۳, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۱۴۵
مشاهده جزئیات

روانشناسی حال خوب

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون مهارتهای زندگی
 • مدیر مسئول :الهام جوادی کما
 • سردبیر : غزاله ارشادوند
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۲, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟