ژاو

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شکوفه ناصری پبدنی
 • مدیر مسئول :شکوفه ناصری پبدنی
 • سردبیر : محدثه قاراخانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۶۹
مشاهده جزئیات

علمی دانشجویی رهپو

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مدیر مسئول :زهرا ایوبی
 • سردبیر : زهرا ایوبی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۳, ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۲۵
مشاهده جزئیات

مدیریت استراتژیک

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مهری ایروانی
 • مدیر مسئول :مهری ایروانی
 • سردبیر : جواد عبدی زاده
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۹
مشاهده جزئیات

آتا

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شایان حاجی احمدی
 • مدیر مسئول :شایان حاجی احمدی
 • سردبیر : فاطمه دانش
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۸ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۹۳
مشاهده جزئیات

یک گام به سوی موفقیت

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :مهرداد نوح پیشه دریمی
 • سردبیر : نورپیشه
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۵, ۱۸ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۳
مشاهده جزئیات

استیناف

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :امیر حسین حیدرزاده سامانی
 • سردبیر : حامد احمدی چالشتری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • تعداد بازدید : ۶۲
مشاهده جزئیات

سپند

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : محمدجواد محمدکریمی
 • مدیر مسئول :محمدجواد محمدکریمی
 • سردبیر : مرضیه سادات شجاعت حسینی
 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • آخرین شماره : ۷, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۲۱
مشاهده جزئیات

امید

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون همیاران سلامت و مرکز مشاوره دانشجویی
 • مدیر مسئول :فاطمه بابایی مطلق
 • سردبیر : فاطمه فاضلی
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • آخرین شماره : ۵, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۷۶
مشاهده جزئیات

مدیران آینده

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون مدیران جوان
 • مدیر مسئول :دانیال شب خیز
 • سردبیر : آرش اسدی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۱۴
مشاهده جزئیات

مشاور امین

 • موضوع : علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : امیر رضا بلوکی
 • مدیر مسئول :امیر رضا بلوکی
 • سردبیر : حمید رضا محروقی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • تعداد بازدید : ۵۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟