دامپزشکی و ارتقا سلامت

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : فریده ذهرابی نژاد
 • مدیر مسئول :فریده ذهرابی نژاد
 • سردبیر : فریده ذهرابی نژاد
 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۱۳۷
مشاهده جزئیات

پویش

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : الهام امامی
 • مدیر مسئول :الهام امامی
 • سردبیر : الهام امامی
 • استان : کرمانشاه
 • شهر : كرمانشاه
 • آخرین شماره : ۲, ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۲
مشاهده جزئیات

پیک سلامت دام

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : سحر تقی پور
 • مدیر مسئول :سحر تقی پور
 • سردبیر : جهانبخش رحمانی یوسفی
 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۶
مشاهده جزئیات

گیاهپزشک

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی گیاهپزشکی
 • مدیر مسئول :صابر رحیمی
 • سردبیر : سروش کریمی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۱
مشاهده جزئیات

ره آورد دامپزشکی

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : کانون دامپزشکان جوان
 • مدیر مسئول :مهدی مهدوی نکو
 • سردبیر : مهسا فتح آبادی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۴, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

زاگرس وت

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :ابوالفضل سلیمانی اصل
 • سردبیر : مهسا رضوان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۶ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۱۴
مشاهده جزئیات

ژئونوز

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی دانشجویی اقتصاد دامپزشکی
 • مدیر مسئول :علیرضا محسنی تنکابنی
 • سردبیر : حسین رحیمی
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۷۵
مشاهده جزئیات

نشریه دامپزشکی آماج

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : محیا هاشمی
 • مدیر مسئول :محیا هاشمی
 • سردبیر : سحر مصلح
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲, ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹۵
مشاهده جزئیات

ندای دامپزشکی

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : علی صباحی
 • مدیر مسئول :نریمان رئوفی
 • سردبیر : علی صباحی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • آخرین شماره : ۲, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

تا دامپزشکی

 • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران
 • مدیر مسئول :محمد بنابی
 • سردبیر : ابوالفضل کاظمی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۲۱۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟