چندپهلو

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : محمدجوادپارسیان مهر
 • مدیر مسئول : محمد جواد پارسیان مهر
 • سردبیر : محمدرستمی
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۹۳۱
مشاهده جزئیات

حکیم

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی ولیعصر
 • مدیر مسئول :امیرحسین کاظمی
 • سردبیر : حسین معتمدی مطلق
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۴۷
مشاهده جزئیات

طنزکده

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : سید سعید نوابی
 • مدیر مسئول :سید علی نوابی
 • سردبیر : سید سعید نوابی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۸, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۵۰۶
مشاهده جزئیات

نوشخند

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : فاطمه سهرابی
 • مدیر مسئول :فاطمه سهرابی
 • سردبیر : فاطمه سهرابی
 • استان : اصفهان
 • شهر : دهاقان
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۹۱
مشاهده جزئیات

طنزیم

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : محمد فرجی
 • مدیر مسئول :محمد فرجی
 • سردبیر : محمد فرجی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۴۸۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟