ارغنون

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب ارغنون
 • مدیر مسئول :علیرضا بادگیو
 • سردبیر : عليرضا منعم
 • استان : خوزستان
 • شهر : ماهشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۴۴
مشاهده جزئیات

نشریه ادبی کاف

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : عرفان غلامیان
 • مدیر مسئول :کمند نظری
 • سردبیر : عرفان غلامیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۷۳
مشاهده جزئیات

ادبستان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی ادبیات فارسی
 • مدیر مسئول :وحید برزگر قهفرخی
 • سردبیر : کرامت قربانی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ فروردین ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۹۳
مشاهده جزئیات

رز سفید

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : شعر و ادب
 • مدیر مسئول :امیرمهدی نوری
 • سردبیر : لعیا محمدی
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۲, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۹۷
مشاهده جزئیات

آلما

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : نوید احمدزاده
 • مدیر مسئول :نویداحمدزاده
 • سردبیر : علی سعادتی
 • استان : اردبیل
 • شهر : مشکين شهر
 • آخرین شماره : ۳, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۸۴
مشاهده جزئیات

فصل قلم

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 • مدیر مسئول :یاسر بابایی
 • سردبیر : یاسر بابایی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۳, ۷ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۶۵
مشاهده جزئیات

گاه نامه عرش

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر
 • مدیر مسئول :نیلوفر برزگر
 • سردبیر : نیلوفر برزگر
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۲, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۹۵
مشاهده جزئیات

سپنتمد

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی سپهر
 • مدیر مسئول :علیرضا فتحی
 • سردبیر : مهناز قاسمی
 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۹۳۷
مشاهده جزئیات

دریای جان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی وهنری پویا
 • مدیر مسئول :رضا جلیلی
 • سردبیر : رقیه مهمان دوست
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۶, ۷ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۱۴۹
مشاهده جزئیات

شعرستان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : اندیشه و قلم
 • مدیر مسئول :سجاد ادبی
 • سردبیر : سجاد ادبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۲, ۱ تیر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۵۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟