تمدید جشنواره 99

دریای جان

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی وهنری پویا
 • مدیر مسئول :نرجس سادات اکرامی
 • سردبیر : سعید متقی پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۶, ۷ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۳۶
مشاهده جزئیات

اثر

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : ادب و هنر
 • مدیر مسئول :فاطمه منفرد
 • سردبیر : فاطمه منفرد
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۹
مشاهده جزئیات

نجوا

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی نجوا
 • مدیر مسئول :فاطمه مجیری
 • سردبیر : شکیب داودی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خميني شهر
 • تعداد بازدید : ۴۲
مشاهده جزئیات

آوای مهر

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب
 • مدیر مسئول :ساناز حسین خانی
 • سردبیر : فرزان فتحی پور
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۳۲
مشاهده جزئیات

روناک

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : شعر و ادب پارسی
 • مدیر مسئول :ریحانه عرفانی
 • سردبیر : مهران حاجیلو
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۳۰
مشاهده جزئیات

شعر و ادبیات کوهواره

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : طاهره حسین زاده
 • مدیر مسئول :طاهره حسین زاده
 • سردبیر : سید رضاسیدحسینی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

ققنوس

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : ققنوس
 • مدیر مسئول :علیرضا رحمانی
 • سردبیر : علیرضا رحمانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

بازیجو

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : کانون بازی های رایانه ای ، واحد تهران غرب
 • مدیر مسئول :سهیل طاهرپور
 • سردبیر : مهیار خسروی فراهانی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۵, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

فرهنگی دانشجویی بسام

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مدیر مسئول :سمانه شکوری
 • سردبیر : سمانه شکوری
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • تعداد بازدید : ۳۲
مشاهده جزئیات

قلم نو

 • موضوع : هنری، ادبی و طنز
 • صاحب امتیاز : فرهنگی ادبی
 • مدیر مسئول :عطیه سادات مهدیون
 • سردبیر : نرجس شرفی هویدا
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • تعداد بازدید : ۴۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟