با من بخوان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : نیلوفر فخار
 • مدیر مسئول :نیلوفر فخار
 • سردبیر : وجیهه مرغزاری
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۲, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۸۵
مشاهده جزئیات

هفت سنگ

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر سهراب سپهری
 • مدیر مسئول :منصوره حبیب زاده دیزج
 • سردبیر : سعید قنبری فشی
 • استان : تهران
 • شهر : شهريار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۱۷
مشاهده جزئیات

قلم نو

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی
 • مدیر مسئول :یگانه نعمتی بهار
 • سردبیر : فاطمه جمشیدی اطهر
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۹۶
مشاهده جزئیات

اندیشه

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : سید امید صمدی
 • مدیر مسئول :سید امید صمدی
 • سردبیر : ماریه پاک نهاد
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۴۸
مشاهده جزئیات

چکامه

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : محمد جواد زمانی کوپایی
 • مدیر مسئول :الهام زارع
 • سردبیر : حامد زمانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۳۵
مشاهده جزئیات

یاس سپید

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : فاطمه نوروزی
 • مدیر مسئول :فاطمه نوروزی
 • سردبیر : مریم جلیلی
 • استان : البرز
 • شهر : هشتگرد
 • آخرین شماره : ۲, ۶ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۵۳
مشاهده جزئیات

ارغنون

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب ارغنون
 • مدیر مسئول :علیرضا بادگیو
 • سردبیر : عليرضا منعم
 • استان : خوزستان
 • شهر : ماهشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۳۲
مشاهده جزئیات

نشریه ادبی کاف

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : عرفان غلامیان
 • مدیر مسئول :کمند نظری
 • سردبیر : عرفان غلامیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۶۶
مشاهده جزئیات

ادبستان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی ادبیات فارسی
 • مدیر مسئول :وحید برزگر قهفرخی
 • سردبیر : کرامت قربانی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ فروردین ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۲۵
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : میثم نجفی
 • مدیر مسئول :مجید حیدری
 • سردبیر : محسن امینی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : فارسان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۸ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۴۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟