طنزیم

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : فاطمه میاحی
 • مدیر مسئول :فاطمه میاحی
 • سردبیر : حانیه رحمانی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۴, ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۹۳
مشاهده جزئیات

طنزکده

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : سید سعید نوابی
 • مدیر مسئول :سید سعید نوابی
 • سردبیر : محمد صادق مزروعی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱۰, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۰۷۹
مشاهده جزئیات

اثر

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : ادب و هنر
 • مدیر مسئول :فاطمه منفرد
 • سردبیر : فاطمه منفرد
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۱۵
مشاهده جزئیات

کاغذ بی خط

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی هنر دانشگاه آزاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :فاطمه نکوییان
 • سردبیر : فاطمه حیدری
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۳, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۵
مشاهده جزئیات

قلم نو

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : فرهنگی ادبی
 • مدیر مسئول :عطیه سادات مهدیون
 • سردبیر : نرجس شرفی هویدا
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۵, ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۴۸
مشاهده جزئیات

دریای جان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی وهنری پویا
 • مدیر مسئول :نرجس سادات اکرامی
 • سردبیر : سعید متقی پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۶, ۷ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۹۰۱
مشاهده جزئیات

نجوا

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی نجوا
 • مدیر مسئول :فاطمه مجیری
 • سردبیر : شکیب داودی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خميني شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۳۰
مشاهده جزئیات

آوای مهر

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب
 • مدیر مسئول :ساناز حسین خانی
 • سردبیر : فرزان فتحی پور
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۸۶
مشاهده جزئیات

روناک

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : شعر و ادب پارسی
 • مدیر مسئول :ریحانه عرفانی
 • سردبیر : مهران حاجیلو
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۹۹
مشاهده جزئیات

شعر و ادبیات کوهواره

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : طاهره حسین زاده
 • مدیر مسئول :طاهره حسین زاده
 • سردبیر : سید رضاسیدحسینی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۸, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۶۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟