عطر ظهور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : مریم صفری
 • مدیر مسئول :مریم صفری
 • سردبیر : مهدی حاصلی
 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۴
مشاهده جزئیات

ظهور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • مدیر مسئول :شهلا بابا
 • سردبیر : سعیده قلندری
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۳, ۵ دی ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۰
مشاهده جزئیات

بروج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : فرزانه دانشفر
 • مدیر مسئول :علی اکبر علیانی
 • سردبیر : علی اکبر علیانی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۰, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۵۹
مشاهده جزئیات

مشکات

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : طیبه هوشمندی
 • مدیر مسئول :طیبه هوشمندی
 • سردبیر : فاطمه هوشمندی
 • استان : فارس
 • شهر : كازرون
 • تعداد بازدید : ۷۸
مشاهده جزئیات

حنیف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : طاهره تاجیک
 • مدیر مسئول :طاهره تاجیک
 • سردبیر : طاهره تاجیک
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۶
مشاهده جزئیات

قائم

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : بهآر عبدلی
 • مدیر مسئول :بهار عبدلی
 • سردبیر : بهار عبدلی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۶۰
مشاهده جزئیات

مهدویت

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سید هادی شهیدی
 • مدیر مسئول :سید هادی شهیدی
 • سردبیر : بهناز کانران
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : ميانه
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۸۱
مشاهده جزئیات

عطرعفاف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : مریم عمیدی
 • مدیر مسئول :مریم عمیدی
 • سردبیر : شبنم بصیری
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۶۲
مشاهده جزئیات

گلبرگ

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون گلبرگ
 • مدیر مسئول :حنانه مهدوی شریف
 • سردبیر : محمدی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • تعداد بازدید : ۶۷
مشاهده جزئیات

حنیف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : معصومه کهندل
 • مدیر مسئول :معصومه کهندل
 • سردبیر : طاهره تاجیک
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟