مصباح

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : كانون دانشجويي قرآن وعترت
 • مدیر مسئول :محدثه شه بخش
 • سردبیر : فتانه عارفي نژاد
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • آخرین شماره : ۱۰, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳
مشاهده جزئیات

بلاغ

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : محمدحسین شاه پوری
 • مدیر مسئول :سمانه کارگر جوشقانی
 • سردبیر : سمانه کارگر
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۳, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹
مشاهده جزئیات

معراج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سحرکبیری
 • مدیر مسئول :سحر کبیری
 • سردبیر : سحرکبیری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳۴, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹۹
مشاهده جزئیات

بیعت

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون مهدویت
 • مدیر مسئول :محمد امین نجفی
 • سردبیر : مهدی شجاعی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۸۷
مشاهده جزئیات

ردا

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هیئت مذهبی دانشجویی محمد رسول الله
 • مدیر مسئول :محمد هادیان قهفرخی
 • سردبیر : فائزه طالبی طادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۵, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۲۱
مشاهده جزئیات

گوهر عفاف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون امر به معروف و نهی از منکر
 • مدیر مسئول :حسین بابایی
 • سردبیر : طاهره حمدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بناب
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
 • تعداد بازدید : ۳۵۹
مشاهده جزئیات

ثقلین

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هیات مذهبی علی بن ابیطالب
 • مدیر مسئول :سعید اسلانی کتولی
 • سردبیر : صفورا نعیمی
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۴۳
مشاهده جزئیات

نباء

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : فائزه اسفندیار
 • مدیر مسئول :مریم خمیدهی
 • سردبیر : مریم سراج
 • استان : تهران
 • شهر : فيروزكوه
 • آخرین شماره : ۸, ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۹۷
مشاهده جزئیات

موعود

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هیات محبان الحسین
 • مدیر مسئول :مهشید محمدی بوری
 • سردبیر : امیر عباس پیش بین
 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۰۴
مشاهده جزئیات

راه عشق

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : زهرا دلبری
 • مدیر مسئول :زهرا دلبری
 • سردبیر : عاطفه هنر پیشه
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۵ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟