راه روشن

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون معرفت رضوی
 • مدیر مسئول :فاطمه سادات میراحمدی
 • سردبیر : مائده سعیدی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۳
مشاهده جزئیات

عطرعفاف

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : مریم عمیدی
 • مدیر مسئول :مریم عمیدی
 • سردبیر : شبنم بصیری
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

جرعه نور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن وعترت
 • مدیر مسئول :فاطمه عرب نوبندگانی
 • سردبیر : فاطمه ولی زاده
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۴, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۷۷
مشاهده جزئیات

کرانه

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون قرآن و عترت واحد ایلام
 • مدیر مسئول :زهرا فتاحی
 • سردبیر : زهرا فتاحی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۲, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۵
مشاهده جزئیات

انتظار ظهور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :مائده فیروزی
 • سردبیر : فاطمه سهامی
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۴, ۷ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۶
مشاهده جزئیات

تدبر در قرآن کریم

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون تفسیر وتدبر
 • مدیر مسئول :فاطمه ایلانی
 • سردبیر : محمدرضا مفیدی
 • استان : فارس
 • شهر : كازرون
 • آخرین شماره : ۹۹۱۰, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۹۲
مشاهده جزئیات

حکایت های پند آموز

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • مدیر مسئول :ماندانا دهقان
 • سردبیر : دهقان
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۴, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۹
مشاهده جزئیات

نسیم بهشت

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن و عترت
 • مدیر مسئول :بهمن فیروزی
 • سردبیر : فیروزی
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۳, ۲۸ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۷
مشاهده جزئیات

آوای دوست

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : طه مهدوی شجاعی
 • مدیر مسئول :وهاب دانشجو
 • سردبیر : فاطمه میاهی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۱۱, ۳۰ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۴۱۲
مشاهده جزئیات

سبحان

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن وعترت
 • مدیر مسئول :علیرضا بنایی
 • سردبیر : امیرحسین ارشد فرد
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱۴, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۳۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟