معراج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون جرعه نور
 • مدیر مسئول :مهدی عابدینی
 • سردبیر : عارفه اسفندیاری نسب
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد
 • آخرین شماره : ۱۳, ۷ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
مشاهده جزئیات

بروج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : فرزانه دانشفر
 • مدیر مسئول :علی اکبر علیانی
 • سردبیر : علی اکبر علیانی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • تعداد بازدید : ۴
مشاهده جزئیات

تربیت

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : علی نصیری
 • مدیر مسئول :علی نصیری
 • سردبیر : علی نصیری
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

سرمد

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هادی جلیلی ترکمانی
 • مدیر مسئول :هادی جلیلی ترکمانی
 • سردبیر : هادی جلیلی ترکمانی
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

موعود

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : حسن دانش
 • مدیر مسئول :حسن دانش
 • سردبیر : طیبه رحمانی
 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • آخرین شماره : ۱, ۶ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

مصباح

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : قران و عترت
 • مدیر مسئول :بنفشه اسماعيلي
 • سردبیر : مصطفي نوفرستي
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • آخرین شماره : ۲, ۵ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۷
مشاهده جزئیات

صراط سبز

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : پریوش ظاغر
 • مدیر مسئول :پریوش ظاغر
 • سردبیر : زهرا منصوریان
 • استان : فارس
 • شهر : قادر آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۱ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۹۰
مشاهده جزئیات

اسراء

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : فرهنگی اسرا
 • مدیر مسئول :محدثه مقدس
 • سردبیر : غزل محمدی نژاد
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

نماز

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی دانشجویی نماز ونیایش
 • مدیر مسئول :لیلی محمدنژاد
 • سردبیر : میدیا شمس الدینی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۲
مشاهده جزئیات

نماز و مهدویت

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی دانشجویی مهدویت
 • مدیر مسئول :علی رضا حاتمی
 • سردبیر : احمد رحمتی
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟