انتظار ظهور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن و عترت
 • مدیر مسئول :محمد علی جاوید پور
 • سردبیر : امید جمالی
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۱۲
مشاهده جزئیات

بلاغ

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : حامد باب الخانی
 • مدیر مسئول :سید مصطفی موسویان نجف آبادی
 • سردبیر : سید مصطفی موسویان نجف آبادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۷۶
مشاهده جزئیات

ره توشه

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : گوهر مرغزار
 • مدیر مسئول :گوهر مرغزار
 • سردبیر : راحله عليزاده
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۴, ۱ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۲
مشاهده جزئیات

نسیما

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : ریحانه مشایخی
 • مدیر مسئول :مریم رستمی پور
 • سردبیر : عاطفه محمدی
 • استان : مرکزی
 • شهر : خمين
 • آخرین شماره : ۵, ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

اسراء

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : زهرا عباسیان
 • مدیر مسئول :زهرا عباسیان
 • سردبیر : علیرضا شبانیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۳, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۹
مشاهده جزئیات

صراط سبز

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون قرانی طه
 • مدیر مسئول : فاطمه پیش آهنگ
 • سردبیر : رها اسکندری
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۴ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۴
مشاهده جزئیات

بصائر

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی قرآن و علم المیزان
 • مدیر مسئول :سارا سجادیان
 • سردبیر : مریم دهقانیان
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • آخرین شماره : ۱, ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۱۹
مشاهده جزئیات

پلاک 313

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مهدویت
 • مدیر مسئول :منا هادوی
 • سردبیر : مریم ستوده
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • آخرین شماره : ۷, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۱۶۲
مشاهده جزئیات

نیایش

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سحر میرزایی
 • مدیر مسئول :سحر میرزایی
 • سردبیر : زهرا جعفری
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵۲
مشاهده جزئیات

بیان

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : خدیجه آقا محمد حسن تاجر
 • مدیر مسئول :خدیجه آقامحمدحسن تاجر
 • سردبیر : خدیجه آقامحمدحسن تاجر
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۲, ۱۶ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟