موفقیت

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی روانشناسی
 • مدیر مسئول :محمد بهزادی
 • سردبیر : محمد فردوس برین
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۱۸
مشاهده جزئیات

سفیر سلامت

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون سلامت
 • مدیر مسئول :عاطفه کاظم زاده بجندی
 • سردبیر : عاطفه کاظم زاده بجندی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۵۳
مشاهده جزئیات

آزاداندیشان

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون مهدویت
 • مدیر مسئول :رقیه نوروزی
 • سردبیر : فائزه واعظی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۲۳
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : هانیه فهمیده
 • مدیر مسئول :هانیه فهمیده
 • سردبیر : نیلوفر گنج خانلو
 • استان : تهران
 • شهر : شهر قدس
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۰۴
مشاهده جزئیات

صاد

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون جوانان نو اندیش
 • مدیر مسئول :سجاد شادمان
 • سردبیر : سجاد شادمان
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۶, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۲۴۳
مشاهده جزئیات

طنین

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : یونس خشنود
 • مدیر مسئول :یونس خشنود
 • سردبیر : افسانه خشنود
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۱, ۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۵۶
مشاهده جزئیات

قومس

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : دانشجویی گردشگری و محیط زیست
 • مدیر مسئول :سعید عبادی
 • سردبیر : مهناز اکبری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۶۴
مشاهده جزئیات

سیمای عدالت

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : سیدعلی حسینی ولشکلایی
 • مدیر مسئول :محمد فتاحی
 • سردبیر : فاطمه رنجبر
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۳۳
مشاهده جزئیات

قومس

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی گردشگری و محیط زیست
 • مدیر مسئول :مهناز اکبری
 • سردبیر : مهناز اکبری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۹۵
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان
 • مدیر مسئول :مجید حیدری
 • سردبیر : سیروس محمدی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : فارسان
 • آخرین شماره : ۵, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹۸۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟