خبرچین

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : سعیده رحیمیان
 • مدیر مسئول :سعیده رحیمیان
 • سردبیر : سعیده رحیمیان
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

کلام دانشجو

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : زهره کربلایی بادی
 • مدیر مسئول :زهره کربلایی بادی
 • سردبیر : زهره کربلایی بادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : بادرود
 • آخرین شماره : ۴, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۲
مشاهده جزئیات

آشپزباشی

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : مهساپرهیزگار
 • مدیر مسئول :مهسا پرهیزگار
 • سردبیر : مهساپرهیزگار
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :نرگس زرفشانی
 • سردبیر : علیرضا بیاتی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۶
مشاهده جزئیات

خط سوم

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون هامون
 • مدیر مسئول :حسین اسلامیان امیری
 • سردبیر : سبحان جوهری
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۴۶
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :سید ابوالفضل میرمعصومی
 • سردبیر : نرگس زرفشانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۷۹
مشاهده جزئیات

هلال دانشجو

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی هلال احمر
 • مدیر مسئول :نریمان صمدزاده
 • سردبیر : نریمان صمدزاده
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۱ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۱۳
مشاهده جزئیات

خروش

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :پویا براتیان
 • سردبیر : سمانه عفتی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۱
مشاهده جزئیات

راه روشن

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :ساغر فانی
 • سردبیر : آزاده سلیمی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۰۱
مشاهده جزئیات

هلال دانش

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : شیرین زمزم
 • مدیر مسئول :رضا چابک سفر
 • سردبیر : شیرین زمزم
 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • آخرین شماره : ۳, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۶۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟