هلال آزاد

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : فائزه هاشمی نژاد
 • مدیر مسئول :فائزه هاشمی نژاد
 • سردبیر : علی سروری
 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپايگان
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

افرا

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی محیط زیست واحد آزادشهر
 • مدیر مسئول :مطهره توکلی
 • سردبیر : فاطمه کیان مهر
 • استان : گلستان
 • شهر : آزاد شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۸
مشاهده جزئیات

خبرچین

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : سعیده رحیمیان
 • مدیر مسئول :سعیده رحیمیان
 • سردبیر : سعیده رحیمیان
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • تعداد بازدید : ۶۵
مشاهده جزئیات

کلام دانشجو

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : زهره کربلایی بادی
 • مدیر مسئول :زهره کربلایی بادی
 • سردبیر : زهره کربلایی بادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : بادرود
 • آخرین شماره : ۴, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۰
مشاهده جزئیات

آشپزباشی

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : مهساپرهیزگار
 • مدیر مسئول :مهسا پرهیزگار
 • سردبیر : مهساپرهیزگار
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • تعداد بازدید : ۵۱
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :نرگس زرفشانی
 • سردبیر : علیرضا بیاتی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۵۵
مشاهده جزئیات

خط سوم

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون هامون
 • مدیر مسئول :حسین اسلامیان امیری
 • سردبیر : سبحان جوهری
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۹۲
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :سید ابوالفضل میرمعصومی
 • سردبیر : نرگس زرفشانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۲۷
مشاهده جزئیات

هلال دانشجو

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی هلال احمر
 • مدیر مسئول :نریمان صمدزاده
 • سردبیر : نریمان صمدزاده
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۱ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۴۵
مشاهده جزئیات

خروش

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :پویا براتیان
 • سردبیر : سمانه عفتی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟