فرهنگ بصیرت

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : نازنین صدیقی
 • مدیر مسئول :نازنین صدیقی
 • سردبیر : شیدا نوری
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۲, ۳ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

پرتو

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مهدویت
 • مدیر مسئول :فائزه عباسی
 • سردبیر : زهرا چگینی
 • استان : همدان
 • شهر : ملاير
 • آخرین شماره : ۹۰۹۰۳, ۲۵ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

اینجا آزاد

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :حمید حاج آقامعمار
 • سردبیر : سارا سکوت
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۴۵
مشاهده جزئیات

کیمیا

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :فاطمه اولیائی
 • سردبیر : هانیه بهرامی
 • استان : تهران
 • شهر : پزشکی تهران
 • آخرین شماره : ۲۳, ۲۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۰
مشاهده جزئیات

هلال احمر

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : مبینا مقدمی
 • مدیر مسئول :مبینا مقدمی
 • سردبیر : زهرا محمودی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : ميانه
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۴
مشاهده جزئیات

خارا

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : آیدا فوقی
 • مدیر مسئول :آیدا فوقی
 • سردبیر : کیمیا حکمت روان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۱۸ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۷
مشاهده جزئیات

زاویه

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : نگین سادات رجایی
 • مدیر مسئول :نگین سادات رجایی
 • سردبیر : علیرضا رستم زاده
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۲
مشاهده جزئیات

سکوت

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : سید علی موسوی
 • مدیر مسئول :سید علی موسوی
 • سردبیر : بهار رجبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۰
مشاهده جزئیات

میقات

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • مدیر مسئول :محمدمهدی الکائی
 • سردبیر : اردلان شکاری
 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • تعداد بازدید : ۲۴
مشاهده جزئیات

میزان

 • موضوع : اجتماعی، گردشگری، ایران شناسی، هلال احمر
 • صاحب امتیاز : عدالت
 • مدیر مسئول :بهار رجبی
 • سردبیر : سید علی موسوی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۴۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟