مشکات

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون عصر ظهور
 • مدیر مسئول :ابوالفضل دانشور
 • سردبیر : محمدرضا قاسمی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۳, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

ارغوان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد اسعدی سیس
 • مدیر مسئول :مونا نوفلاح
 • سردبیر : مهسارحمتی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم دارویی
 • آخرین شماره : ۴, ۱۵ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۵۸
مشاهده جزئیات

خروش

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج حوزه نبی اکرم
 • مدیر مسئول :سمیه پیل سم
 • سردبیر : سپیده هاشمی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • آخرین شماره : ۲, ۱۹ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۰۶
مشاهده جزئیات

نگین آفرینش

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : امیرعلی منفرد
 • مدیر مسئول :امیرعلی منفرد
 • سردبیر : امیرعلی منفرد
 • استان : فارس
 • شهر : داریون
 • آخرین شماره : ۶, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۷۶
مشاهده جزئیات

ضربان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد حیدری
 • سردبیر : علیرضاعبدالوند
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۱, ۲۷ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

بسام

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدی
 • مدیر مسئول :فاطمه رحیمی هنرور
 • سردبیر : فاطمه رحیمی هنرور
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۹, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۰
مشاهده جزئیات

حقوق و عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سحر یوسفی
 • مدیر مسئول :سحر یوسفی
 • سردبیر : شیما سرمدی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۸۸
مشاهده جزئیات

کاوش

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : جرعه نور
 • مدیر مسئول :فرزاد نقی زاده
 • سردبیر : فرزاد نقی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : آیت الله آملی
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ آبان ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۲۶
مشاهده جزئیات

گلبرگ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون گلبرگ
 • مدیر مسئول :مهرانه بیات
 • سردبیر : فاطمه کامکار انور
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟