اکسیر شیخ الرئیس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : اکسیر
 • مدیر مسئول :محمدجواد شاخو
 • سردبیر : سید مهدی رادمرد
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۱, ۲۶ آبان ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

رهپویان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی کامپیوتر
 • مدیر مسئول :امیر صمدی
 • سردبیر : سید امیرحسین سید افسری
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۱, ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۵۶۵
مشاهده جزئیات

وصال مرتضی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :مصطفی کاشی
 • سردبیر : حسین قدیری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۸۵
مشاهده جزئیات

فطرس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مائده فتحی
 • مدیر مسئول :علی رضا مشیدی
 • سردبیر : مائده فتحی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۵ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۲۸
مشاهده جزئیات

سایار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بهنام شوقی
 • مدیر مسئول :بهنام شوقی
 • سردبیر : بهنام شوقی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • آخرین شماره : ۶, ۷ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۶۲۰
مشاهده جزئیات

نبض کاغذ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : شایان احمدی پویا
 • مدیر مسئول :شایان احمدی پویا
 • سردبیر : مهنوش نیازی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۳, ۱۸ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۲۶
مشاهده جزئیات

وصال مرتضی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حمیدرضا کاشیان
 • مدیر مسئول :حمیدرضا کاشیان
 • سردبیر : حمیدرضا کاشیان
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۰۷
مشاهده جزئیات

رد پای دوست

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانونهای دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد مهدی گمار
 • سردبیر : الهه محمدی
 • استان : همدان
 • شهر : تويسركان
 • آخرین شماره : ۹, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۲۹
مشاهده جزئیات

عتبات

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون عتبات عالیات
 • مدیر مسئول :ابراهیم مرادی
 • سردبیر : ابراهیم مرادی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۳, ۳ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۲۵۲
مشاهده جزئیات

گفتمان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : گفتمان آزاد و کرسی های آزاد اندیشی
 • مدیر مسئول :محمد رستمی
 • سردبیر : محمد رستمی
 • استان : فارس
 • شهر : لامرد
 • آخرین شماره : ۴, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۴۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟