خانواده متعالی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون ایثار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • مدیر مسئول :مهناز رضایی
 • سردبیر : نازنین عارف صفایی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۱۶
مشاهده جزئیات

پيرا طب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران
 • مدیر مسئول :ميلاد جهانيان
 • سردبیر : فاطمه تاجيك قلعه
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۲
مشاهده جزئیات

بدون تعارف

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : علی گوزل پور
 • مدیر مسئول :محمدرضا سفینه سار
 • سردبیر : حسین پور اشرفی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۲, ۸ آذر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۸
مشاهده جزئیات

ره آورد

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد مغانی
 • سردبیر : امیرحسین منجمی لنگرودی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۵۶
مشاهده جزئیات

مهرورزان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : زهرا الهامی
 • مدیر مسئول :زهرا الهامی
 • سردبیر : هوشنگ محمدزاده
 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد مغان
 • تعداد بازدید : ۱۰
مشاهده جزئیات

نقطه ویرگول

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی حقوق
 • مدیر مسئول :فاطمه سادات میرمعصومی
 • سردبیر : امیرحسین عابدینی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خميني شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۸ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۹
مشاهده جزئیات

سته بان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حدیثه فرهمندفر
 • مدیر مسئول :حدیثه فرهمندفر
 • سردبیر : حدیثه فرهمندفر
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • آخرین شماره : ۱, ۸ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۹
مشاهده جزئیات

الف

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : میلاد مکاری اصل
 • مدیر مسئول :میلاد مکاری اصل
 • سردبیر : میلاد مکاری اصل
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • تعداد بازدید : ۴۰
مشاهده جزئیات

آوای عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سجاد محمدی هارونی
 • مدیر مسئول :سجاد محمدی هارونی
 • سردبیر : زهرا مستاجران
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۴
مشاهده جزئیات

گام دوم

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حسین ولی خانی
 • مدیر مسئول :سیده فاطمه بزرگی صدر
 • سردبیر : مهدیه درمان
 • استان : فارس
 • شهر : داراب
 • آخرین شماره : ۱, ۴ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟