ارغوان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد اسعدی سیس
 • مدیر مسئول :مونا نوفلاح
 • سردبیر : مهسارحمتی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم دارویی
 • آخرین شماره : ۴, ۱۵ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۴۴
مشاهده جزئیات

مشکوه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مجید بوستانکاردارانی
 • مدیر مسئول :مجید بوستانکار دارانی
 • سردبیر : علیرضا آبدار
 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهين شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۸۸
مشاهده جزئیات

پیام عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : اکرم شاه حسینی
 • مدیر مسئول :زیتونه ریوفی
 • سردبیر : مرجان قاسمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۶, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۰
مشاهده جزئیات

نقطه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : هیات عشاق الحسین ع
 • مدیر مسئول :هاشم کاظمی
 • سردبیر : سجاد نجاری مقدم
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۸
مشاهده جزئیات

مهر و ادب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهر و ادب
 • مدیر مسئول :مهرناز لامعی
 • سردبیر : مهرناز لامعی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : سراب
 • آخرین شماره : ۲, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵۵
مشاهده جزئیات

بسام

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدی
 • مدیر مسئول :مهدی محمدی
 • سردبیر : لیلا محمدی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۸, ۲۲ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۹۲
مشاهده جزئیات

روانشناسی حال خوب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مهارت های زندگی
 • مدیر مسئول :فریده گل شیری
 • سردبیر : الهام ساروق فراهان
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۳۲
مشاهده جزئیات

پارادوکس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمدهادی باهنر
 • مدیر مسئول :محمدهادی باهنر
 • سردبیر : حافظ عالی
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۵۴
مشاهده جزئیات

کلینیک فرهنگی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی ایروانی
 • مدیر مسئول :راضیه یزدی زهرانی
 • سردبیر : امین درستکار
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۰۱
مشاهده جزئیات

صبح صادق

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی اجتماعی جرعه نور
 • مدیر مسئول :سید عطا اله صافی
 • سردبیر : سعید قدم زاده
 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • آخرین شماره : ۱, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۴۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟