فطرس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مائده فتحی
 • مدیر مسئول :علی رضا مشیدی
 • سردبیر : مائده فتحی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۵ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۸
مشاهده جزئیات

سایار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : بهنام شوقی
 • مدیر مسئول :بهنام شوقی
 • سردبیر : بهنام شوقی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • آخرین شماره : ۶, ۷ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹۴۷
مشاهده جزئیات

نبض کاغذ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : شایان احمدی پویا
 • مدیر مسئول :شایان احمدی پویا
 • سردبیر : مهنوش نیازی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۳, ۱۸ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۲۵
مشاهده جزئیات

وصال مرتضی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حمیدرضا کاشیان
 • مدیر مسئول :حمیدرضا کاشیان
 • سردبیر : حمیدرضا کاشیان
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۳۷
مشاهده جزئیات

رد پای دوست

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانونهای دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد مهدی گمار
 • سردبیر : الهه محمدی
 • استان : همدان
 • شهر : تويسركان
 • آخرین شماره : ۹, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۸۲
مشاهده جزئیات

عتبات

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون عتبات عالیات
 • مدیر مسئول :ابراهیم مرادی
 • سردبیر : ابراهیم مرادی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۳, ۳ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۶۸
مشاهده جزئیات

گفتمان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : گفتمان آزاد و کرسی های آزاد اندیشی
 • مدیر مسئول :محمد رستمی
 • سردبیر : محمد رستمی
 • استان : فارس
 • شهر : لامرد
 • آخرین شماره : ۴, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۱۰
مشاهده جزئیات

یانار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد امین صادقی راد
 • مدیر مسئول :معصومه طاهری
 • سردبیر : رامین فرهمندیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۱, ۱ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۹۸
مشاهده جزئیات

صدای دانشجو

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سیدمحمد دریایی تبار
 • مدیر مسئول :سجاد عباسقلی ساوجبلاغی
 • سردبیر : وحید سلوکی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۰۷۰
مشاهده جزئیات

تدبیر

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی تدبیر
 • مدیر مسئول :سمیه قنبری
 • سردبیر : فاطمه سادات حسینی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲, ۱ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۵۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟