ورود ممنوع

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : تشکل جاد
 • مدیر مسئول :محمد طاها کمربیگی
 • سردبیر : علیرضا فرهادی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۱۰, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۰۳۵
مشاهده جزئیات

آزادراه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : فاطمه مدینه خرمی
 • مدیر مسئول :فاطمه مدینه خرمی
 • سردبیر : بنیامین قوامپور
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۷, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۴
مشاهده جزئیات

نبض سایت۳

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی فرخی
 • مدیر مسئول :مهدی فرخی
 • سردبیر : میلاد یحیی نژاد
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

پارادوکس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدی
 • مدیر مسئول :مهدی محمدی
 • سردبیر : فرشید بشیر
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۷۰
مشاهده جزئیات

دانشجو

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سعید غیب اله زاده
 • مدیر مسئول :سعید غیب اله زاده
 • سردبیر : فاطمه پژومان
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۱۵
مشاهده جزئیات

چشمه مقربان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سید احمد رضا انصاری نیا
 • مدیر مسئول :سید احمد رضا انصاری نیا
 • سردبیر : علی افتخاری
 • استان : فارس
 • شهر : بیضا
 • تعداد بازدید : ۴
مشاهده جزئیات

جرعه نور

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : فاطمه شیبانی
 • مدیر مسئول :فاطمه شیبانی
 • سردبیر : مهسا مهرابی
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

پیوند آسمانی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهارتهای زندگی
 • مدیر مسئول :علی عبدلی
 • سردبیر : علی عبدلی
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • تعداد بازدید : ۱۰۳
مشاهده جزئیات

معرفت رضوی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : علی عباسی
 • مدیر مسئول :علی عباسی
 • سردبیر : حامد مایلی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : ميانه
 • تعداد بازدید : ۱۳
مشاهده جزئیات

ایثار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : راویان دفاع مقدس
 • مدیر مسئول :محمدرضا شوریده دل
 • سردبیر : محمدرضا شوریده دل
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟