مهر و ادب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهر و ادب
 • مدیر مسئول :مهرناز لامعی
 • سردبیر : مهرناز لامعی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : سراب
 • آخرین شماره : ۲, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۹
مشاهده جزئیات

بسام

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدی
 • مدیر مسئول :مهدی محمدی
 • سردبیر : لیلا محمدی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۷, ۱۱ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶۵
مشاهده جزئیات

روانشناسی حال خوب

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مهارت های زندگی
 • مدیر مسئول :فریده گل شیری
 • سردبیر : الهام ساروق فراهان
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶
مشاهده جزئیات

پارادوکس

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمدهادی باهنر
 • مدیر مسئول :محمدهادی باهنر
 • سردبیر : حافظ عالی
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۲۱
مشاهده جزئیات

کلینیک فرهنگی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مهدی ایروانی
 • مدیر مسئول :راضیه یزدی زهرانی
 • سردبیر : امین درستکار
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۱۰
مشاهده جزئیات

صبح صادق

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی اجتماعی جرعه نور
 • مدیر مسئول :سید عطا اله صافی
 • سردبیر : سعید قدم زاده
 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • آخرین شماره : ۱, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۶۰
مشاهده جزئیات

کافه عسل

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : امین طهماسبی
 • مدیر مسئول :مهرداد جباری
 • سردبیر : امین طهماسبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۵, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۹۰
مشاهده جزئیات

پیام عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : اکرم شاه حسینی
 • مدیر مسئول :زیتونه ریوفی
 • سردبیر : مرجان قاسمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۶, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۳
مشاهده جزئیات

نبض کاغذ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : شایان احمدی پویا
 • مدیر مسئول :شایان احمدی پویا
 • سردبیر : پریسا فراهانی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۹
مشاهده جزئیات

معما

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مسعود زارعی
 • مدیر مسئول :مسعود زارعی
 • سردبیر : الهه احمدی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟