حقوق و عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سحر یوسفی
 • مدیر مسئول :سحر یوسفی
 • سردبیر : شیما سرمدی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۵۵
مشاهده جزئیات

کاوش

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : جرعه نور
 • مدیر مسئول :فرزاد نقی زاده
 • سردبیر : فرزاد نقی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : آیت الله آملی
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ آبان ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۵
مشاهده جزئیات

گلبرگ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون گلبرگ
 • مدیر مسئول :مهرانه بیات
 • سردبیر : فاطمه کامکار انور
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۰
مشاهده جزئیات

فصلنامه بربال فرشتگان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد علی خانی
 • مدیر مسئول :مصطفی اردستانی رستم آباد
 • سردبیر : مصطفی اردستانی
 • استان : تهران
 • شهر : ورامين
 • آخرین شماره : ۱۳, ۱۲ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۸۲
مشاهده جزئیات

پندار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : نشریات دانشجویی
 • مدیر مسئول :سید علی هاشمی
 • سردبیر : علی رضا کریمی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲, ۴ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۸۸
مشاهده جزئیات

ارغوان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد اسعدی سیس
 • مدیر مسئول :مونا نوفلاح
 • سردبیر : مهسارحمتی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم دارویی
 • آخرین شماره : ۵, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۳۰
مشاهده جزئیات

مشکوه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : مجید بوستانکاردارانی
 • مدیر مسئول :مجید بوستانکار دارانی
 • سردبیر : علیرضا آبدار
 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهين شهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۵۲
مشاهده جزئیات

پیام عدالت

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : اکرم شاه حسینی
 • مدیر مسئول :زیتونه ریوفی
 • سردبیر : مرجان قاسمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۶, ۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۱۸
مشاهده جزئیات

نقطه

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : هیات عشاق الحسین ع
 • مدیر مسئول :هاشم کاظمی
 • سردبیر : سجاد نجاری مقدم
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۰۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟