شاخص

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : كانون شهروند مسول
 • مدیر مسئول :مهتاب صابري
 • سردبیر : فائزه با اطلاع
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • تعداد بازدید : ۱۲
مشاهده جزئیات

وصال

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی مرکز سرخس
 • مدیر مسئول :امیرحسین شهرکی
 • سردبیر : امیرحسین شهرکی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مرکز سرخس
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

فطرس

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مائده فتحی
 • مدیر مسئول :فاطمه انصاری کیا
 • سردبیر : مائده فتحی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • تعداد بازدید : ۲۶
مشاهده جزئیات

دوربرگردون

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : زینب حیدری نارمندی
 • مدیر مسئول :زینب حیدری نارمندی
 • سردبیر : زینب حیدری نارمندی
 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر عباس
 • آخرین شماره : ۱۰, ۱ آبان ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۹۲
مشاهده جزئیات

آرمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : عرفان رمضانیان
 • مدیر مسئول :عرفان رمضانیان
 • سردبیر : مبین احمدی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • آخرین شماره : ۱, ۴ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۲۷
مشاهده جزئیات

دیدبان دانشجو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : کانون رسانه دیدبان دانشجو
 • مدیر مسئول :سید محمد حسین حسینی
 • سردبیر : سحرسادات میر
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد کتول
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۲
مشاهده جزئیات

كيميا

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسيج دانشجويي حضرت وليعصر
 • مدیر مسئول :زينب مجد
 • سردبیر : فاطمه بيلدار
 • استان : تهران
 • شهر : پزشکی تهران
 • آخرین شماره : ۲۰, ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۲۱
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : علی محقق دولت آبادی
 • مدیر مسئول :علی محقق دولت آبادی
 • سردبیر : سیدعلی موسوی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۴۹
مشاهده جزئیات

خط دانشجو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی واحد اسلامشهر
 • مدیر مسئول :نجمه ملک محمدی
 • سردبیر : محمدرضا امین گوگه
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۲, ۲۹ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۸۳
مشاهده جزئیات

خط ممتد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : حسین آقالر
 • مدیر مسئول :حسین آقالر
 • سردبیر : حسین آقالر
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۷۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟