ژامک

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مهدی چادگانی پور
 • مدیر مسئول :مهدی چادگانی پور
 • سردبیر : سجاد گودرزی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

طلوع

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : محمد حسین رحیمی
 • مدیر مسئول :محمد حسین رحیمی
 • سردبیر : محمدرضا داودپور
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲, ۱۵ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۲۵
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :نسیم بخشی زاده
 • سردبیر : سجاد درویشی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲۲, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

اندیشه نو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل دانشجویی اندیشه نو واحد ایلام
 • مدیر مسئول :رضا امین پور
 • سردبیر : یاسر بابایی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۵, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۶۱
مشاهده جزئیات

پگاه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : نکیسا زارع
 • مدیر مسئول :نکیسا زارع
 • سردبیر : مهدی غلامی
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۴۰, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۲۷
مشاهده جزئیات

صراط

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : جمعیت اسلامی دانشجویان واحد بیرجند
 • مدیر مسئول :پریسا فتاحی
 • سردبیر : امین جعفرپورمقدم
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • آخرین شماره : ۳۵, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۴۳
مشاهده جزئیات

ظهیر

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : نجمه رحیمی
 • مدیر مسئول :نجمه رحیمی
 • سردبیر : مریم مرادیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۸
مشاهده جزئیات

گلوله

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :احسان عبدی
 • سردبیر : علی حق گو
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۰۵
مشاهده جزئیات

فرانگران

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی
 • مدیر مسئول :فاطمه صانعی
 • سردبیر : التاز باستانی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۳۳
مشاهده جزئیات

ماد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مهدی الطافی
 • مدیر مسئول :مهدی الطافی
 • سردبیر : میترا نوریان
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۶۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟