آرمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : عرفان رمضانیان
 • مدیر مسئول :عرفان رمضانیان
 • سردبیر : مبین احمدی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • آخرین شماره : ۱, ۴ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۹۲
مشاهده جزئیات

دیدبان دانشجو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : کانون رسانه دیدبان دانشجو
 • مدیر مسئول :سید محمد حسین حسینی
 • سردبیر : سحرسادات میر
 • استان : گلستان
 • شهر : علي آباد کتول
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

كيميا

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسيج دانشجويي حضرت وليعصر
 • مدیر مسئول :زينب مجد
 • سردبیر : فاطمه بيلدار
 • استان : تهران
 • شهر : پزشکی تهران
 • آخرین شماره : ۲۰, ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۹۴
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : علی محقق دولت آبادی
 • مدیر مسئول :علی محقق دولت آبادی
 • سردبیر : سیدعلی موسوی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۳
مشاهده جزئیات

خط دانشجو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی واحد اسلامشهر
 • مدیر مسئول :نجمه ملک محمدی
 • سردبیر : محمدرضا امین گوگه
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

خط ممتد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : حسین آقالر
 • مدیر مسئول :حسین آقالر
 • سردبیر : حسین آقالر
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۳۸
مشاهده جزئیات

پلاک ۵۹

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :حسین خسروی
 • سردبیر : علی حاجی موسایی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۲۸
مشاهده جزئیات

حکمت سیاسی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مهرداد خدارحمی
 • مدیر مسئول :مهرداد خدارحمی
 • سردبیر : مهرداد خدارحمی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۲۴
مشاهده جزئیات

تمدن نوین

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : سید محمد خدادادی
 • مدیر مسئول :سجاد ابوئی
 • سردبیر : سجاد ابوئی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۵
مشاهده جزئیات

افق

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :مرتضی قاسمی
 • سردبیر : مرتضی قاسمی
 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟