گلوله

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :احسان عبدی
 • سردبیر : علی حق گو
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۵
مشاهده جزئیات

فرانگران

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی
 • مدیر مسئول :فاطمه صانعی
 • سردبیر : التاز باستانی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۲
مشاهده جزئیات

ماد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مهدی الطافی
 • مدیر مسئول :مهدی الطافی
 • سردبیر : میترا نوریان
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۹۰
مشاهده جزئیات

پلاک 59

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجويى
 • مدیر مسئول :حسن رضائی
 • سردبیر : حسن رضائی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۵, ۷ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۳۲
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
 • مدیر مسئول :مهدی چادگانی پور
 • سردبیر : فاطمه زکوی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۹, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۷
مشاهده جزئیات

پیک هرمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل سیاسی اسلامی دانشجویی هرمان
 • مدیر مسئول :ناهید ارم
 • سردبیر : نازنین ارجی
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • آخرین شماره : ۲۱, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۶
مشاهده جزئیات

فردای روشن

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل اسلامی سیاسی امید
 • مدیر مسئول :محمد صادقی
 • سردبیر : الهام رحیمی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۳۱, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۵۸۲
مشاهده جزئیات

روزنه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
 • مدیر مسئول :محمد طهماسبی
 • سردبیر : حسین امیریانی
 • استان : فارس
 • شهر : اقليد
 • آخرین شماره : ۲, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۸
مشاهده جزئیات

پگاه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : نکیسا زارع
 • مدیر مسئول :نکیسا زارع
 • سردبیر : مهدی غلامی
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۳۰, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۲۰
مشاهده جزئیات

صبح امید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم
 • مدیر مسئول :سعید متقی قانع
 • سردبیر : محمد جواد قربانی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۱, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

نتایج جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟