صراط

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد همدان
 • مدیر مسئول :جواد عباسی
 • سردبیر : محمدجواد شیرازی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲۰, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۵۱۳
مشاهده جزئیات

سوم خرداد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : محمدرضا عزیزمحمدی
 • مدیر مسئول :محمدرضا عزیزمحمدی
 • سردبیر : زهرا باقری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۶, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۶۰
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :نسیم بخشی زاده
 • سردبیر : سجاد درویشی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲۲, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۳۷
مشاهده جزئیات

اندیشه نو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل دانشجویی اندیشه نو واحد ایلام
 • مدیر مسئول :رضا امین پور
 • سردبیر : یاسر بابایی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۵, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۵۷۵
مشاهده جزئیات

جهان سیاست

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : رحیمه کامل
 • مدیر مسئول :رحیمه کامل
 • سردبیر : رحیمه کامل
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۳, ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۴۹
مشاهده جزئیات

شمیم صیاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
 • مدیر مسئول :محمد رضا کریمی
 • سردبیر : احمدرضا نوایی بروجنی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۲, ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۲۸
مشاهده جزئیات

مِرداس

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : سید سعید نوابی
 • مدیر مسئول :سید سعید نوابی
 • سردبیر : سمانه سادات نوابی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴, ۱ مرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۷۰۵
مشاهده جزئیات

اعتدال

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :امین ریحانی
 • سردبیر : علی کاوه
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۳, ۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۵۱
مشاهده جزئیات

پنجره دانشجویی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : امیر گریوانی
 • مدیر مسئول :امیر گریوانی
 • سردبیر : مسعود مغروری
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۲, ۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۰۸
مشاهده جزئیات

نسل نو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان نسل نو
 • مدیر مسئول :میر ارمان عدنانی اسکویی
 • سردبیر : میر ارمان عدنانی اسکویی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۸۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟