آوان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل مستقل دانشجویی انصارالزهرا س
 • مدیر مسئول :دانیال اسلامی پناه
 • سردبیر : مهدی موذن
 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

اندیشه آزاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :پریسا آزاد
 • سردبیر : طراوت ایزدی کیا
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • تعداد بازدید : ۱۸
مشاهده جزئیات

گفتمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : گفتمان دانشجویی
 • مدیر مسئول :هما متین فر
 • سردبیر : هما متین فر
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱۰, ۱۵ آبان ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۱۰
مشاهده جزئیات

افق تحلیل

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : سید علیرضاتقدیری
 • مدیر مسئول :سیدعلیرضا تقدیری
 • سردبیر : علیرضا خانکی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۷, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۰
مشاهده جزئیات

روایت

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : عرفان گفتار نیکو
 • مدیر مسئول :عرفان گفتارنیکو
 • سردبیر : عرفان گفتار نیکو
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱۱۱۲, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۷۸
مشاهده جزئیات

تمدن نوین

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :علی صادقی
 • سردبیر : محمدحسن مهدیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱ بهمن ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۸۴
مشاهده جزئیات

1979

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • مدیر مسئول :سلمان رجبی
 • سردبیر : علیرضا کریمیان
 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • آخرین شماره : ۶۵, ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۶
مشاهده جزئیات

پلاک 59

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • مدیر مسئول :احسان خدابنده لو
 • سردبیر : حسین خسروی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۱, ۱ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۳۷
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ازادشهرکرد
 • مدیر مسئول :رضا اسماعیل زاده سودجانی
 • سردبیر : رضااسماعیل زاده
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲۵, ۴ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۸
مشاهده جزئیات

نبض دانشگاه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام
 • مدیر مسئول :صادق صیدمرادی
 • سردبیر : محمد مهدی جعفری
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۹۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟