تایید صلاحیت انتخابات

تریبون

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی شهید علم الهدی
 • مدیر مسئول :علی جابری
 • سردبیر : حدیث عباسی
 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

بیرق

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : داوطلبان سلامت
 • مدیر مسئول :هانیه جعفردخت بنجار
 • سردبیر : ابوذرطاهری
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

نسیم پویا

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : تشکل پویای دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
 • مدیر مسئول :پویا پرویزی
 • سردبیر : محمد کریم دوست
 • استان : اصفهان
 • شهر : میمه
 • تعداد بازدید : ۲۴۸
مشاهده جزئیات

بدون سانسور

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : سیدمحمدحسن مرتضوی
 • مدیر مسئول :محمدحسن مرتضوی
 • سردبیر : علی کاوه روئین
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

مسیر

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج
 • مدیر مسئول :مرضیه رضائی
 • سردبیر : معین صفری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

هیهات

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان متعهد
 • مدیر مسئول :یاسین سارلی
 • سردبیر : محمد باباوکیل پور
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : حسین حسن زاده
 • مدیر مسئول :حسین حسن زاده
 • سردبیر : سمیه دهقان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : فارسان
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

سراج

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد ارومیه
 • مدیر مسئول :پرویز قنبرزاده
 • سردبیر : عرفان محسن نیا
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۴
مشاهده جزئیات

ظهیر

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :محبوبه مؤذنی
 • سردبیر : مهدیه صرامی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

نشریه صوتی سرو

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدزاده
 • مدیر مسئول :مهدی محمدزاده
 • سردبیر : مهدی محمدزاده
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟