پاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :سینا صادقیان
 • سردبیر : متین شفیعیون پاک
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۳, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۸۸
مشاهده جزئیات

گلوله

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :احسان عبدی
 • سردبیر : علی حق گو
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۴۷
مشاهده جزئیات

فرانگران

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی
 • مدیر مسئول :فاطمه صانعی
 • سردبیر : التاز باستانی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۸۳
مشاهده جزئیات

ماد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مهدی الطافی
 • مدیر مسئول :مهدی الطافی
 • سردبیر : میترا نوریان
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶۰
مشاهده جزئیات

پلاک 59

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجويى
 • مدیر مسئول :حسن رضائی
 • سردبیر : حسن رضائی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۵, ۷ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶۹
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
 • مدیر مسئول :مهدی چادگانی پور
 • سردبیر : فاطمه زکوی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۹, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۱۰
مشاهده جزئیات

پیک هرمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل سیاسی اسلامی دانشجویی هرمان
 • مدیر مسئول :ناهید ارم
 • سردبیر : نازنین ارجی
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • آخرین شماره : ۲۱, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۵۷
مشاهده جزئیات

فردای روشن

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل اسلامی سیاسی امید
 • مدیر مسئول :محمد صادقی
 • سردبیر : الهام رحیمی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۳۱, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۷۳۷
مشاهده جزئیات

روزنه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
 • مدیر مسئول :محمد طهماسبی
 • سردبیر : حسین امیریانی
 • استان : فارس
 • شهر : اقليد
 • آخرین شماره : ۲, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۵
مشاهده جزئیات

پگاه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : نکیسا زارع
 • مدیر مسئول :نکیسا زارع
 • سردبیر : مهدی غلامی
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۳۰, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۵۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟