اندیشه نو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : نوید بهروان
 • مدیر مسئول :نوید بهروان
 • سردبیر : دانیال طاهری
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۱
مشاهده جزئیات

فصلت

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشگاه آزاد همدان
 • مدیر مسئول :مهشاد عظیمی اکمل
 • سردبیر : فاطمه عابدی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • تعداد بازدید : ۱
مشاهده جزئیات

صراط

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد همدان
 • مدیر مسئول :جواد عباسی
 • سردبیر : بنامین قوامپور
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۲۰, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۵۸۸
مشاهده جزئیات

گنجینه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد سلامی واحد قم
 • مدیر مسئول :حسین رشیدیان ظفرآبادی
 • سردبیر : فاطمه مدنیان محمدی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲۷, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۹
مشاهده جزئیات

بیداری اسلامی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین
 • مدیر مسئول :معصومه رستم زاده
 • سردبیر : وحیده صنعتی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : قره ضیاءالدین
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

شاخص

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : کانون شهروند مسئول
 • مدیر مسئول :امیرحسین شهابی
 • سردبیر : امیرحسین شهابی
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • آخرین شماره : ۳, ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۳۱
مشاهده جزئیات

آفاق

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : مجمع اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :سید محمد راست منش
 • سردبیر : سید محمد راست منش
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۱, ۷ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۶
مشاهده جزئیات

صدای دانشجو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : فرهاد رضازاده تازه شهری
 • مدیر مسئول :فرهاد رضازاده تازه شهری
 • سردبیر : عرشیا سید حبشی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : سلماس
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

عمار نامه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • مدیر مسئول :مهرداد محمدي
 • سردبیر : فاطمه ابراهیم وندی
 • استان : کرمانشاه
 • شهر : كرمانشاه
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۳۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟