بچه های مسجد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : نیما امرایی
 • مدیر مسئول :نیما امرایی
 • سردبیر : مریم اکبری
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱۳, ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۹۳
مشاهده جزئیات

افق شهریار

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : کانون تشکل های سیاسی شهریاران
 • مدیر مسئول :سعید رحمان آبادی
 • سردبیر : محمد خزایی
 • استان : تهران
 • شهر : شهريار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۰۷
مشاهده جزئیات

تحول دانشجویی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : اجمن اسلامی پیروان ولایت
 • مدیر مسئول :پرهام طهماسبی
 • سردبیر : محمد دالوند
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۳
مشاهده جزئیات

زمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل جامع
 • مدیر مسئول :مصطفی محمدی مهوار
 • سردبیر : امین رستمی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۸
مشاهده جزئیات

پارس سرزمین مادری

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : جمعیت دانشجویی همراهان
 • مدیر مسئول :داراب بازیارعبدالسلیمانلو
 • سردبیر : نعیم خورشیدی نیا
 • استان : کهگیلویه و بویراحمد
 • شهر : گچساران
 • آخرین شماره : ۱۹, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۱
مشاهده جزئیات

سوم خرداد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : محمدرضا عزیزمحمدی
 • مدیر مسئول :محمدرضا عزیزمحمدی
 • سردبیر : علیرضا بهاری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۲, ۶ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۵۰
مشاهده جزئیات

طلوع

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : محمد حسین رحیمی
 • مدیر مسئول :محمدحسین رحیمی
 • سردبیر : بهداد طاهری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۵
مشاهده جزئیات

نگاه آزاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • مدیر مسئول :علی اصغر مجیدی
 • سردبیر : علی اصغر مجیدی
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۵, ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۶۸۸
مشاهده جزئیات

سفیر

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل واحد ایلام
 • مدیر مسئول :حسن نظری
 • سردبیر : حسن نظری
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۷۹
مشاهده جزئیات

صراط

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : کانون اندیشه های امام و رهبری
 • مدیر مسئول :عباس کشاورز
 • سردبیر : مصیب مظاهری
 • استان : فارس
 • شهر : لامرد
 • آخرین شماره : ۲, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۵۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

لوگوی نشریات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟