آزاداندیشان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی نجم الثاقب دانشگاه ازاد قم واحد پردیسان
 • مدیر مسئول :فاطمه خوشرو
 • سردبیر : فاطمه ابراهیمی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۶
مشاهده جزئیات

سدید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : حوزه شهید چمران
 • مدیر مسئول :محمدحسین حکیم الهی
 • سردبیر : سجاد ابوئی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱۳, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۳
مشاهده جزئیات

غدیر

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : علی ببرکش
 • مدیر مسئول :علی ببرکش
 • سردبیر : محمد مولایی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۶
مشاهده جزئیات

نشریه امید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : سارا آشیان
 • مدیر مسئول :هاجر بهمنی
 • سردبیر : نازی اللهی یار
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۵, ۲۳ دی ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

پاتوق شیشه ای

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی ذانشجویان مستقل
 • مدیر مسئول :سیدمحمدحسین موسوی نسب
 • سردبیر : سیدمحمد حسین موسوی
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

عمار نامه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • مدیر مسئول :مهرداد محمدي
 • سردبیر : مهرداد محمدی
 • استان : کرمانشاه
 • شهر : كرمانشاه
 • آخرین شماره : ۲, ۱۳ دی ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
مشاهده جزئیات

گنجینه

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد سلامی واحد قم
 • مدیر مسئول :حسین رشیدیان ظفرآبادی
 • سردبیر : فاطمه مدنیان محمدی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

نفوذ و جاسوس

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی واحد ماکو
 • مدیر مسئول :علی عسگرزاده
 • سردبیر : مهرداد ساری زاده
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ماكو
 • تعداد بازدید : ۱۸
مشاهده جزئیات

صاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی بسیج مهندسی
 • مدیر مسئول :محمدرضا خجسته پور
 • سردبیر : محمدرضا خجسته پور
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۵, ۱۱ دی ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

آرمان

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان متعهد
 • مدیر مسئول :عرفان رمضانیان
 • سردبیر : مبین احمدی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟