تمدید جشنواره 99

پلاک 59

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • مدیر مسئول :احسان خدابنده لو
 • سردبیر : حسین خسروی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

فانوس

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :کیمیا سید الماسی
 • سردبیر : محمد حسین عرب
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

یاردبستانی

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :علی چاقری
 • سردبیر : ارین مشیری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • تعداد بازدید : ۷
مشاهده جزئیات

آرمان

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامي دانشجويان
 • مدیر مسئول :سید مهدی میرلوحی
 • سردبیر : امين علينقيان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خميني شهر
 • تعداد بازدید : ۵
مشاهده جزئیات

کلک

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : الیاس آفرین
 • مدیر مسئول :الیاس آفرین
 • سردبیر : آذین صفیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۴۱
مشاهده جزئیات

1979

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • مدیر مسئول :حامد نجاتی راد
 • سردبیر : علیرضا کریمی
 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • آخرین شماره : ۶۳, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۱۵
مشاهده جزئیات

سرو

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان
 • مدیر مسئول :مهدی رضایی
 • سردبیر : مهدی رضایی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۲
مشاهده جزئیات

شمیم

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : کانون شمیم بصیرت
 • مدیر مسئول :صدرا محمدی
 • سردبیر : صدرا محمدی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • تعداد بازدید : ۱۳
مشاهده جزئیات

تیزبین

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور
 • مدیر مسئول :محمد مشکانلو
 • سردبیر : مسعود بشنیجی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • تعداد بازدید : ۱۳
مشاهده جزئیات

سورنا

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : علیرضاعمرانی
 • مدیر مسئول :علیرضا عمرانی
 • سردبیر : امیرحسین قلی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : آیت الله آملی
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟