افق تحلیل

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : سید علیرضاتقدیری
 • مدیر مسئول :سیدعلیرضا تقدیری
 • سردبیر : علیرضا خانکی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۷, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

روایت

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : عرفان گفتار نیکو
 • مدیر مسئول :عرفان گفتارنیکو
 • سردبیر : عرفان گفتار نیکو
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱۱۱۲, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۱۵
مشاهده جزئیات

تمدن نوین

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :علی صادقی
 • سردبیر : محمدحسن مهدیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱ بهمن ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

1979

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • مدیر مسئول :سلمان رجبی
 • سردبیر : علیرضا کریمیان
 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • آخرین شماره : ۶۵, ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۸
مشاهده جزئیات

پلاک 59

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • مدیر مسئول :احسان خدابنده لو
 • سردبیر : حسین خسروی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۱, ۱ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۹۸
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ازادشهرکرد
 • مدیر مسئول :رضا اسماعیل زاده سودجانی
 • سردبیر : رضااسماعیل زاده
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲۵, ۴ شهریور ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

نبض دانشگاه

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام
 • مدیر مسئول :صادق صیدمرادی
 • سردبیر : محمد مهدی جعفری
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۱
مشاهده جزئیات

افق نو

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : علی راستگردانی
 • مدیر مسئول :محدثه ترابی
 • سردبیر : محدثه ترابی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۷ اسفند ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۶
مشاهده جزئیات

صاد

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : جوانان نواندیش
 • مدیر مسئول :محمد حسین زین العابدینی
 • سردبیر : فاطمه دده بیگی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۸, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۳
مشاهده جزئیات

سفیر مسجد

 • موضوع : سیاسی، اجتماعی
 • صاحب امتیاز : کانون رسانه ای نگاه
 • مدیر مسئول :شایسته مصلح
 • سردبیر : طیبه شرافتی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۵۲, ۱۰ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۳۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟