نماز و مهدویت

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : فرهنگی دانشجویی مهدویت
 • مدیر مسئول :سید محمد هاشمی موسوی
 • سردبیر : عزیزی
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • تعداد بازدید : ۵۳
مشاهده جزئیات

ثقلین

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : قاریان و حافظان
 • مدیر مسئول :فاطمه محمدی
 • سردبیر : مریم امیری
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • تعداد بازدید : ۵۷
مشاهده جزئیات

امید

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : کانون همیاران سلامت
 • مدیر مسئول :پگاه حسنوند
 • سردبیر : کوثر جمیاری
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • تعداد بازدید : ۶۲
مشاهده جزئیات

آلفا

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : فرزاد حسینی زنجانی
 • مدیر مسئول :فرزاد حسینی زنجانی اصلی
 • سردبیر : محمد امین اتقایی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • تعداد بازدید : ۱۹۶
مشاهده جزئیات

فرصت زندگی

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : جرعه نور
 • مدیر مسئول :فاطمه رحیمی قره میر شاملو
 • سردبیر : فاطمه زنده بودی
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • تعداد بازدید : ۱۹۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟