آلفا

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : فرزاد حسینی زنجانی
 • مدیر مسئول :فرزاد حسینی زنجانی اصلی
 • سردبیر : محمد امین اتقایی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • تعداد بازدید : ۵۹
مشاهده جزئیات

فرصت زندگی

 • موضوع : الکترونیکی و مجازی
 • صاحب امتیاز : جرعه نور
 • مدیر مسئول :فاطمه رحیمی قره میر شاملو
 • سردبیر : فاطمه زنده بودی
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • تعداد بازدید : ۸۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟