هشتک

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : احمد لیاقی
 • مدیر مسئول :فاطمه قرن آبادی
 • سردبیر : احمد لیاقی
 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • آخرین شماره : ۵, ۱۹ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۹۷
مشاهده جزئیات

جزيره ارام

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : سيده مريم حسيني
 • مدیر مسئول :سيده مريم حسيني
 • سردبیر : سيده مريم حسيني
 • استان : هرمزگان
 • شهر : قشم
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۹
مشاهده جزئیات

گواه

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : امید ابراهیمی
 • مدیر مسئول :امید ابراهیمی
 • سردبیر : طاها خالقی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۴۱
مشاهده جزئیات

مدیریت نهادگرا

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی
 • مدیر مسئول :فاطمه رحیمی گلوگاهی
 • سردبیر : بهناز سیدی
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۸۴
مشاهده جزئیات

افرا

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : زبان انگلیسی
 • مدیر مسئول :فاطمه بزرگی
 • سردبیر : مطهره هاشمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴۱۴۶۱۰۰۱۹, ۱ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۱۴
مشاهده جزئیات

علم نوین

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : پیمان نادری فر
 • مدیر مسئول :پیمان نادری فر
 • سردبیر : هانا برزویی
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۸, ۲۷ آذر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۷۳
مشاهده جزئیات

بایوس

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی
 • مدیر مسئول :کیانوش سلطانی
 • سردبیر : مریم گودرزی
 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • آخرین شماره : ۲, ۲۲ دی ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۶۶
مشاهده جزئیات

اهدای امید

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : فاطمه کیان ارثی
 • مدیر مسئول :فاطمه کیان ارثی
 • سردبیر : فاطمه کیان ارثی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۹۰
مشاهده جزئیات

لبخند سپید

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : پایگاه بسیج امیرالمومنین
 • مدیر مسئول :محمدعلی ملکوتی خواه
 • سردبیر : محمدعلی ملکوتی خواه
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۷۹
مشاهده جزئیات

نغمه نو

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : فاطمه یعقوبی
 • مدیر مسئول :فاطمه یعقوبی
 • سردبیر : فاطمه یعقوبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۶۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟