شمس

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : ابوالفضل زبردست
 • مدیر مسئول :روژین خرم دل
 • سردبیر : ابوالفضل زبردست
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱۸۸۸۲, ۱۸ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

سهش

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی میان رشته ای سهش
 • مدیر مسئول :رکسانا محبی
 • سردبیر : سعیدیزدان خواه
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۵۶۱۸۵۲۶۲, ۲۶ آذر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲
مشاهده جزئیات

سهش

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : کانون علمی میان رشته ای سهش
 • مدیر مسئول :عباس حمزوی
 • سردبیر : سعیدیزدان خواه
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۷۵
مشاهده جزئیات

فناوری دیجیتال

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : امیرمحمد زیبا
 • مدیر مسئول :امیرمحمد زیبا
 • سردبیر : عاطفه پرستش
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : گناباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

آوا

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
 • مدیر مسئول :کیمیا بنی هاشمی اردبیلی
 • سردبیر : فاطمه ذبیحی خلیل آباد
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۳
مشاهده جزئیات

آبنوس

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پزشکی
 • مدیر مسئول :زهرا خیری
 • سردبیر : فائزه رجایی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

نشریه روزنه

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : مهر اندیش ولایت
 • مدیر مسئول :محمد ناصر ثابت اقلیدی
 • سردبیر : لیلا نیکویی
 • استان : فارس
 • شهر : اقليد
 • آخرین شماره : ۱۱۱۵۴۷, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۸۰
مشاهده جزئیات

پرستار

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری کاشمر
 • مدیر مسئول :ادریس قسمتی
 • سردبیر : ادریس قسمتی تبریزی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : كاشمر
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ آذر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۷۶
مشاهده جزئیات

آزوناکس

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی روانشناسی
 • مدیر مسئول :محمد سربازیان اسفندآبادی
 • سردبیر : محمد سربازیان اسفندآبادی
 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • تعداد بازدید : ۴۹
مشاهده جزئیات

کیمیاگران

 • موضوع : علمی عمومی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی
 • مدیر مسئول :آرش جوابی
 • سردبیر : آرش جوابی
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۲, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۰۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟