نشریه مجازی ترنج پلاس

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : محمدمسیح شیروانی
 • مدیر مسئول :محمدمسیح شیروانی
 • سردبیر : محدثه شوقی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • تعداد بازدید : ۴۵۵
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : وبسایت
 • صاحب امتیاز : مهسا بی نوایی
 • مدیر مسئول :نسترن یاوری
 • سردبیر : هادی راشدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • تعداد بازدید : ۹۷۳
مشاهده جزئیات

اسلامينوفن

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : طه مهدوي
 • مدیر مسئول :طه مهدوی
 • سردبیر : طه مهدوي
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • تعداد بازدید : ۴۹۷
مشاهده جزئیات

ترنج پلاس

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : علیرضا یزدانپناه
 • مدیر مسئول :علیرضا یزدانپناه
 • سردبیر : فاطمه میاحی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • تعداد بازدید : ۸۷۵
مشاهده جزئیات

نشریه صوتی سرو

 • موضوع : پادکست
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدزاده
 • مدیر مسئول :مهدی محمدزاده
 • سردبیر : مهدی محمدزاده
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۱۱۸۹
مشاهده جزئیات

مهندسی هسته ای ایران

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : امیرحسین کشاورز
 • مدیر مسئول :امیرحسین کشاورز
 • سردبیر : امیرحسین کشاورز
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • تعداد بازدید : ۴۷۶
مشاهده جزئیات

آغاز

 • موضوع : پادکست
 • صاحب امتیاز : علیرضا محمدیان
 • مدیر مسئول :علیرضا محمدیان
 • سردبیر : مهسا میرعظیمی،سیدمرتضی رضوی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۷۵۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟