روژدا

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : هنرهای تجسمی
 • مدیر مسئول :ساهره بسطامی
 • سردبیر : ساهره بسطامی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۸۴
مشاهده جزئیات

دیبا

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشکده مهارت و کارآفرینی واحد بابل ویژه خواهران
 • مدیر مسئول :فاطمه زهرا خیری
 • سردبیر : زهرا عیسی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • تعداد بازدید : ۶۹
مشاهده جزئیات

صهبای هنر

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : سیدعباس موسوی
 • مدیر مسئول :سید عباس موسوی فضلی
 • سردبیر : سیدعباس موسوی
 • استان : تهران
 • شهر : پرند
 • آخرین شماره : ۲, ۱ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۹۹۶
مشاهده جزئیات

شهر آورد

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : هانیه شاپوری ارانی
 • مدیر مسئول :امیرحسین منصوری
 • سردبیر : امیر عبدالهی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۹۰
مشاهده جزئیات

هنری آشتی

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون هنرهای نمایشی آشتی
 • مدیر مسئول :سعیده امیری برناجی
 • سردبیر : سعیده امیری
 • استان : کرمانشاه
 • شهر : كرمانشاه
 • آخرین شماره : ۸, ۱ مهر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۲۳
مشاهده جزئیات

هنرآگه

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون هنرهای تجسمی
 • مدیر مسئول :اعظم جمشیدیان
 • سردبیر : اعظم جمشیدیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۰۴
مشاهده جزئیات

مامسین

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : حمید نعمتی
 • مدیر مسئول :حمید نعمتی
 • سردبیر : رضا محمودی
 • استان : فارس
 • شهر : نور آباد ممسنی
 • آخرین شماره : ۹۹۹۶, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۴
مشاهده جزئیات

آسمانه

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون ایرانشناسی
 • مدیر مسئول :زهرا کاحسینی
 • سردبیر : سجاد دریس مسلم
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۵۲۱
مشاهده جزئیات

ارنواز

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون گرافیک و عکاسی
 • مدیر مسئول :جیران شهسواری
 • سردبیر : فاطمه پیله فروش ها
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۱, ۱ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۵۳
مشاهده جزئیات

مشبک

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : زهرا دستگیر قصابه
 • مدیر مسئول :زهرا دستگیر قصابه
 • سردبیر : زهرا دستگیر قصابه
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۴۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟